Online gift

Help ons Doe een gift of een legaat

Dr. Guy Laureys, Prof. Veerle Somers en Dr. Judith Fraussen

Autologe hematopoëtische stamcel transplantatie (AHSCT) in MS: een rol voor B cellen?

Subsidie

42.000 € / 2 jaar
UZ Gent en UHasselt-BIOMED

Naar aanleiding van toenemende vragen over autologe stamceltransplantatie (AHSCT) bij Multiple Sclerose (MS) werd een Belgische werkgroep opgericht met als belangrijkste doel duidelijke richtlijnen uit te werken rond deze behandeling. Eenvoudig uitgelegd wordt bij AHSCT het “zieke” immuunsysteem vernietigd middels chemotherapie waarna vooraf bij de patiënt gecollecteerde stamcellen een nieuw en “gezond” immuunsysteem gaan aanmaken. Deze techniek biedt dan ook een unieke inkijk in hoe het verstoorde immuun netwerk in MS kan hersteld worden. In een samenwerking tussen de deelnemende centra van de werkgroep en het onderzoekscentrum BIOMED van de UHasselt zal in deze studie onderzocht worden hoe specifieke immuuncellen (“B-cellen”) zich gedragen en een rol spelen in herstel van het ontregelde immuunsysteem.

Autologe stamceltransplantatie biedt ons de unieke kans om in deze studie te onderzoeken hoe B-cellen kunnen helpen bij het herstel van een verstoord immuunsysteem.