Online gift

BELTRIMS Studie

Het BELTRIMS-register

Begin 2014 startte de Belgische Studiegroep voor Multiple Sclerose (BSGMS) een prospectieve multicenter observationele studie, gericht op het verzamelen van gegevens over de werkzaamheid en bijwerkingen van nieuwe immunotherapieën bij multiple sclerose.  Het gaat hier om bv. Gilenya® (fingolimod), Aubagio ® (teriflunomide), Tecfidera ® (dimethylfumaraat) en andere…  Dit register kreeg de naam "BELTRIMS" kort voor Belgian Treatments In Multiple Sclerosis.

Hoewel nieuwe behandelingen al meerdere jaren bestudeerd zijn voordat ze op de markt gebracht werden, kunnen er verschillen zijn tussen het gebruik van het medicijn in een studie (geselecteerde populatie, beperkte opvolging in de tijd, ...) en in het dagelijks leven.

De rol van dit register is het verzamelen van informatie over het ziektebeeld van de MS-patiënten in België behandeld met nieuwe behandelingen die inwerken op het immuunsysteem evenals hun reactie op de behandeling en mogelijke bijwerkingen.
Het doel van deze observationele studie is om beter te begrijpen waarom sommige mensen beter of slechter reageren op deze behandeling, om mogelijke interacties tussen geneesmiddelen te onderzoeken en eventuele nog niet eerder gerapporteerde bijwerkingen op te sporen, en na te gaan of bepaalde mensen met andere medische aandoeningen (zoals diabetes, ...) een hoger risico op bijwerkingen vertonen.
De start van een behandeling en de follow-up daarvan, evenals de ‘ Serious Adverse Events ‘, d.w.z. de belangrijke bijwerkingen en de follow-up van mogelijke zwangerschappen, zijn de verzamelde data. Ze zijn cruciaal voor de evaluatie van deze nieuwe behandelingen in het echte leven op de lange termijn.

Deze epidemiologische studie is haar start gefinancierd door de Charcot Stichting.
Deze studie werd op 23/12/2013 goedgekeurd door de onafhankelijke Commissie voor Medische Ethiek van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, die fungeert als centraal ethisch comité, na overleg met de lokale ethische commissies van de andere participerende centra.
Een elektronisch register stelt deelnemende neurologen in staat de gegevens te coderen van patiënten die hun overeenkomst via een beveiligde verbinding hebben ondertekend. Dit is een initiatief dat onafhankelijk wil zijn van de farmaceutische bedrijven. De verkregen gegevens zullen worden geanalyseerd door een BSGMS-werkgroep voor wetenschappelijke publicaties.

De data verkregen uit het BELTRIMS-register kan bijdragen tot een betere kennis van het gebruik van recente geneesmiddelen of tot de ontwikkeling van een nieuw geneesmiddel voor de behandeling van multiple sclerose bij toekomstige patiënten.