Online gift

Charcot Clinical Fellowship : beurzenprogramma voor klinische onderzoek

Trouw aan haar opdracht om het algemeen belang te dienen op het gebied van fundamenteel en translationeel MS-onderzoek, heeft de Belgische Charcot Stichting het Charcot Clinical Fellowship in het leven geroepen, een beurzenprogramma voor jonge clinici (jonger dan 32 jaar) die in een academisch ziekenhuis in België werkt.  De beurs stelt hen in staat twee halftijdse jaren onderzoek te verrichten dat gewijd is aan MS en vooruitgang te boeken in de strijd tegen de ziekte.

 CHARCOT CLINICAL  FELLOWSHIP 2022-2024

De eerste Charcot Clinical fellowship wordt toegekend aan Dr. Anna-Victoria De Keersmaecker, UZ Antwerpen, voor haar project  'Metformin Add-on Clinical Study in Multiple Sclerosis to Evaluate Brain Remyelination And Neurodegeneration'.
Haar onderzoek zal worden begeleid door Prof. Patrick Cras en Dr. Barbara Willekens.
 
 
Doel van dit project 
Het doel van dit project is aan te tonen dat metformine, als aanvullende behandeling, bij patiënten met PMS superieur is aan placebo in het vertragen van de progressie van invaliditeit. Wij veronderstellen dat dit klinisch effect wordt ondersteund door het vertragen van neurodegeneratie, gemeten door MRI volumetrie en MRI DTI metingen. Het vaststellen van een behandeling voor progressieve multiple sclerose zou een echte doorbraak betekenen voor de gezondheidszorg in deze chronische ziekte. Het MACSiMiSEBRAIN project beoogt de maatschappelijke en persoonlijke last van progressieve multiple sclerose te verminderen, door het valideren van het therapeutisch gebruik van metformine.