Hoe kan u het onderzoek naar MS actief steunen

Sinds 1987 kon de Charcot Stichting dankzij haar schenkers talrijke projecten in fundamenteel onderzoek en belangrijke klinische onderzoeken naar multiple sclerose steunen. Zij heeft als doelstellingen:  een duidelijke verbetering van de bestaande behandelingen en de Belgische onderzoekers de kans te geven om nieuwe veelbelovende pistes te bestuderen.

Vandaag kan ook u het onderzoek een duwtje in de rug geven:

Via een gift

 

 UW GIFT MAAKT EEN VERSCHIL

84€ * 1 dag fundamenteel onderzoek
250€ * 1 dag klinisch onderzoek
 

* Voor een schenking van 40 € en meer over een volledig kalenderjaar krijgt u een fiscaal attest. Dit zal u automatisch worden toegestuurd in de loop van de maand maart volgend op uw storting. Het geeft u het recht op een belastingvermindering (45 % van uw gift).

IBAN BE34 6760 9000 9090 – BIC DEGRBEBB

Door een legaat

U kan een legaat ten gunste van de Charcot Stichting maken. U heeft wel of geen erfgenamen, in uw testament kan u beslissen een gebaar voor de toekomst te maken. U kan uw vermogen of een deel ervan aan het onderzoek naar multiple sclerose nalaten. Ook als u er niet meer bent, kan u nog meer beteken dan u denkt.

Er bestaan verschillende soorten legaten of schenkingen. Wenst u meer informatie? Wij staan ter uwer beschikking om uw vragen persoonlijk en distreet te beantwoorden. Contactpersoon : Isabelle Bloem – afgevaardigd bestuurder en verantwoordelijke giften en legaten (02/732 74 41 of isabelle.bloem@fondation-charcot.org).

Via een doorlopende opdracht

IBAN BE34 6760 9000 9090 – BIC DEGRBEBB

Uw hulp spreiden, waarom niet? U kan ons helpen zonder dat uw bijdrage te zwaar weegt.
B.v. : 7 € per maand gedurende één jaar = 1 dag onderzoek

Indien u over een volledig kalenderjaar 40 € of meer schenkt, heeft u recht op een fiscaal attest en een belastingvermindering (45% van uw gift).

U brengt het formulier naar uw bank of geeft het bedrag en de duurtijd zelf in via homebanking.

Download het formulier

Via een evenement

U kan op vele manieren het onderzoek steunen met een actie of een inzameling n.a.v. een verjaardag, een trouw, een BBQ , een buurtfeest, een deelname aan een loop-of wandelwedstrijd?. Ons actieplatform helpt u hierbij.

Of u organiseert een feest, een plechtigheid voor een geboorte, een huwelijk... en u wil geen geschenken voor u zelf. Vraag uw genodigden, uw vrienden voor een donatie te doen aan de Charcot Stichting op het nummer BE34 6760 9000 9090. De lijst van de donaties wordt u dan toegestuurd.

De vrijgevigheid van velen heeft reeds een reële vooruitgang in het onderzoek mogelijk gemaakt. De vorderingen zijn aanzienlijk, nieuwe geneesmiddelen komen dankzij deze onderzoeken op de markt en nieuwe veelbelovende pistes wachten op uw steun om ontdekt te worden.

Maak deel uit van onze droom en steun ons vandaag.
 

Wij danken u.

Subsidies van het Charcot Fonds

Ieder jaar kent het Charcot Fonds subsidies voor het fundamentele onderzoek naar MS toe.

Onderzoeksprojecten