Schenk via uw testament

Waarom een legaat doen ten gunste van de Charcot Stichting :

Het wetenschappelijk onderzoek is de enige weg naar een oplossing voor MS. Dit vraagt om grote investeringen  en de projecten spreiden zich vaak uit over meerdere jaren. Voor de middelen die nodig zijn om een belangrijk onderzoeksproject op te starten, kan een legaat of schenking (via uw testament) het grote verschil maken.

Hoe maakt u een testament:

Ook als u geen erfgenamen heeft, kan u een legaat of een schenking voorzien om het onderzoek naar multiple sclerose te steunen. Legaten worden via een testament voorzien. Dit kan een eigenhandig testament zijn (door u zelf opgesteld) of een notarieel testament (u dicteert het aan een notaris in aanwezigheid van een getuige en het wordt door de notaris in bewaring genomen). Een notarieel testament biedt u de garantie dat uw wens zeker zal worden uitgevoerd.

Download de brochure van de Federatie van de Notarissen: MAAK HET VERSCHIL: een goed doel in uw testament

Successierechten: 

De Charcot Stichting betaalt lagere successierechten op het deel dat zij erft (8,5 % in Vlaanderen, 6,6 % in Brussel en 7% in Wallonië). U weet dus zeker dat het grootste deel van uw legaat direct naar het onderzoek gaat.

Verschillende vormen van legaten :

U kan een bijzonder legaat voorzien (een bedrag, vastgoed, een percentage van uw nalatenschap enz.…). U kan ook kiezen om een deel of het geheel van uw vermogen aan de Charcot Stichting na te laten. Er bestaan verschillende vormen van legaten. Neem contact met ons op om de brochure “Goed Geven” gratis te ontvangen.


Sinds haar oprichting heeft de Charcot Stichting talrijke legaten gekregen. Dankzij deze legaten kon het subsidiebedrag van het Charcot Fonds worden verhoogd. Dit heeft geleid tot aanzienlijk vorderingen in het onderzoek en heeft ervoor gezorgd dat nieuwe geneesmiddelen op de markt zijn gekomen. Het onderzoek naar MS is zeer beloftevol en een oplossing ligt niet langer aan een verre horizon maar is in handbereik.
Het onderzoek heeft uw steun nodig. Uw legaat kan het verschil maken!

Kom naar het salon van het testament

Wenst u op een duurzame manier het wetenschappelijk onderzoek te steunen en de Charcot Stichting in uw testament op te nemen? Kom dan zeker naar de informatiesessie op dinsdag 12/09/2017 in de Oude Gevangenis van UHasselt (Hasselt) in samenwerking met Testament.be. Daar kan u ons ontmoeten en kan u rekenen op professionele, precieze en objectieve informatie van juristen en notarissen om een goed doel op te nemen in uw testament. Zo bent u zeker dat uw testament volledig naar uw wens en zo fiscaal gunstig kan uitgevoerd worden. U kan steeds een legaat voor het wetenschappelijk onderzoek en de Charcot Stichting voorzien in uw testament, of u nu erfgenamen heeft of niet.

    Programma:

  • voordracht door juriste Ann Maelfait: "ABC van schenken en legateren aan het goede doel en besparen op successierechten"
  • gratis juridische gids "Goed Geregeld, Goed Gegeven"
  • gratis juridisch en persoonlijk advies van notarissen
  • testament.be biedt iedereen een drink en een hapje aan
  • de Nationale Loterij heeft voor iedereen een attentie
U heeft de keuze tussen twee sessies (beide sessies zijn identiek):
Sessie (Voormiddag) - 12/09/2017 - 09:45 - 12:30               
Sessie (Namiddag) -12/09/2017 - 13:45 - 16:30
 
Inschrijven is gratis maar verplicht op www.testament.be of bij ons op het secretariaat op 02/ 426 49 30 van maandag tot vrijdag van 9:30 tot 13:00. Meer info: info@charcot-stichting.org of ann.vanroy@fondation-charcot.org
Isabelle Bloem
Verantwoordelijke giften en legaten
Voor al uw vragen in alle discretie:  02/732 74 41

Andere alternatieven om ons te steunen.

Doe een gift

Ons rekeningnummer

IBAN BE34 6760 9000 9090 – BIC DEGRBEBB
Voor elke schenking van 40 € of meer krigt u automatisch een fiscaal attest.

Subsidies van het Charcot Fonds

Ieder jaar kent het Charcot Fonds subsidies voor het fundamentele onderzoek naar MS toe.

Onderzoeksprojecten

Testament.be

De Charcot Stichting neemt deel aan de campagne Testament.be. www.testament.be/nl/