Online gift

Samenstelling

Help ons Doe een gift of een legaat

Onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin

Erevoorzitster: Princess Elisabeth de Chimay

Raad Van Bestuur

 • Voorzitter : Prof. Christian SINDIC
 • Ondervoorzitter : Baron Alain PHILIPPSON
 • Secretaris : Dhr. Charles-Henri MAUS de ROLLEY
 • Afgevaardidg bestuurder : Mw. Isabelle BLOEM-GONSETTE 

Bestuurders

 • Prof. Patrick CRAS
 • Prof. Barnard DACHY
 • Pro.f Bénédicte DUBOIS
 • Prof. Alain MAERTENS de NOORDHOUT
 • Prof.  Alex MICHOTTE
 • Baron Pierre PAULUS de CHATELET
 • Mr. Laurette ROUSSEAU
 • Dr. Pierrette SEELDRAYERS
 • Dhr Jean-Pierre VAN PRAET

Beheerscomité

 • Voorzitter : Baron Alain Philippson

Leden

 • Mw. Isabelle Bloem-Gonsette
 • Dhr. Charles-Henri Maus de Rolley
 • Baron Pierre Paulus de Châtelet 

Wetenschappelijk comité

 • Voorzitter : Prof. Christian SINDIC
 • Leden

 • Prof. Patrick Cras, UIA
 • Prof. Bénédicte Dubois, KUL
 • Prof. Daniel Guillaume, CNRF Fraiture
 • Prof. Alain Maertens de Noordhout, ULg
 • Prof. Alex Michotte, VUB
 • Dr Pierrette Seeldrayers, CHU Charleroi