Doe een gift

Doe hier uw online gift

OF ORGANISEER JE EIGEN ACTIE TEN VOORDELE VAN HET ONDERZOEK HIER

We wilden geen bloemen voor ons huwelijksfeest en vroegen aan onze gasten een donatie voor het onderzoek. Door deze giften werden 27 dagen onderzoek mogelijk.»
Michaël en Alison, Villers-la-Ville, donateurs en volgers op FB.

In België is multiple sclerose de meest voorkomende neurologische ziekte bij jonge volwassenen. Meer dan 13 500 Belgen lijden aan deze ziekte.Sinds 1987 garandeert de Charcot Stichting de uitmuntenheid en de continuïteit van het MS-onderzoek in België. Uw steun is essentieel om dit werk voor te zetten.

Onze huidige doelstellingen:

Een significante verbetering van de bestaande behandelingen mogelijk maken

De Belgische onderzoekers de kans te geven om nieuwe veelbelovende pistes met aantoonbare resultaten te verkennen

Doctoraatsbeuzen gewijd aan MS financieren

 

DOE EEN GIFT

 

  Uw GIFT MAAKT EEN VERSCHIL

84€ * 1 dag fundamenteel onderzoek
250€ * 1 dag
klinisch
onderzoek
 

* Voor elke schenking van 40 € of meer krijgt u automatisch een fiscaal attest dat u een jaar nadien in de loop van de maand maart wordt toegestuurd. Het gestorte bedrag kunt u dan fiscaal aftrekken (45 % van uw schenking).

Geef EEN DOORLOPENDE OPDRACHT

Schrijf uw bijdrage over op : IBAN BE34 6760 9000 9090 – BIC DEGRBEBB

Uw hulp spreiden, waarom niet?  U kan ons helpen zonder dat uw bijdrage te zwaar weegt.
B.v. : 7 € per maand gedurende één jaar = 1 dag onderzoek

Indien u over een volledig kalenderjaar 40 € of meer schenkt, heeft u recht op een fiscaal attest en een belastingvermindering (45% van uw gift).

U mag het formulier aan uw bank afgeven of geef de opdracht, het bedrag en de duurtijd zelf in via homebanking.

DOWNLOAD HET FORMULIER

De vrijgevigheid van velen heeft reeds reële vooruitgang in het onderzoek mogelijk gemaakt. De vorderingen zijn aanzienlijk, nieuwe geneesmiddelen komen op de markt en nieuwe veelbelovende pistes wachten op uw steun om ontdekt te worden.

Zet met onze onderzoekers in een stap vooruit.

Wij danken u voor uw steun.
Isabelle Bloem
Verantwoordelijke voor schenkingen en legaten

Andere alternatieven om ons te steunen

Doe een legaat

Ons rekeningnummer

IBAN BE34 6760 9000 9090 – BIC DEGRBEBB
Voor elke schenking van 40 € of meer krigt u automatisch een fiscaal attest.

Subsidies van het Charcot Fonds

Ieder jaar kent het Charcot Fonds subsidies voor het fundamentele onderzoek naar MS toe.

Onderzoeksprojecten