Online gift

Het Charcot Fonds

Help ons Doe een gift of een legaat

Om MS te overwinnen is het noodzakelijk om de mechanismen van de ziekte beter te begrijpen. In de universitaire laboratoria en in de onderzoekscentra zijn de budgetten voor het onderzoek naar Multiple Sclerose beperkt. Ieder jaar wenden de onderzoeksteams zich daarom tot de Charcot Stichting. 
Een jury van experten en innoverende projecten
 
Binnen de Charcot Stichting bedraagt het Charcot Fonds, bestemd voor het fundamenteel onderzoek naar multiple sclerose 500.000 euro. Ieder jaar wordt er een projectoproep gelanceerd bij universiteiten en onderzoekscentra in België.  De kwaliteit van de gekozen onderzoeksprojecten wordt gegarandeerd door een wetenschappelijke jury gekozen onder Belgische en internationale neurologen die gespecialiseerd zijn in MS. Bij de keuze van de projecten staan innovatie en de kans op therapeutische vooruitgang centraal.
 
Deze financiële middelen worden beheerd door de universiteit of het ziekenhuis waaraan de onderzoekers verbonden zijn, waarbij dezelfde regels en procedures worden gevolgd als bij de subsidies die worden toegekend door het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek.
 

Sinds haar oprichting in 1987 heeft het Charcot Fonds meer dan 200 onderzoekers en/of onderzoeksteams van 27 gerenomeerde universitaire laboratoria* in België gesteund. De ondersteuning heeft toegelaten om innovatieve pistes te verkennen en concrete resultaten te bewerkstellingen.

Lees meer:
 
*Laboratory of Experimental Hematology – U Antwerpen, Biolmaging Laboratory – U Antwerpen, In Vivo Cellular and Molecular Imaging Center – VUB, BIOMED – U Hasselt, Laboratorium voor Neuroimmunologie – KULeuven, GIGA Neurosciences – Université de Liège, Center for neurosciences – VUB, Nationaal Multiple Sclerose Centrum – Melsbroek, Departement Moleculair Biomedisch onderzoek- VIB/UGent, UZ Brussel, Groupe Belge d’Etude de la SEP, Service de Neurologie – UCL St Luc, Institute of Cellular Pathology – UCL, FASC Unit – VUB, Unité de pathogénie microbienne – UCL, Unité de médecine expérimentale – UCL, REVAL – U Hasselt, Rega Institute for Medical Research – KUL, Dienst Hematologie – U Antwerpen, Centre de Neurobiologie Cellullaire et Moléculaire – Université de Liège, Departement gezondheidszorg – provinciale Hogeschoool Limburg, Institut Christian De Duve de pathologie cellulaire – UCL, Farmaceitische Biotechnologie en Moleculaire Biologie – VUB, Center for Transgene Technology and gene therapy – KUL, Faculteit Bewegings-en Revalidatiewetenschappen – KUL, Dr Willems Instituut –  U Hasselt, Neuroanatomy Laboratory – Université de Liège