Actualiteiten

Kom naar het salon van het testament

Sinds haar oprichting heeft de Charcot Stichting talrijke legaten gekregen en kon het subsidiebedrag van het Charcot Fonds worden verhoogd. Dit heeft geleid tot aanzienlijk vorderingen in het onderzoek en dat nieuwe geneesmiddelen op de markt zijn gekomen. Het onderzoek heeft uw steun nodig. Uw legaat kan het verschil maken! Kom naar onze infosessie ...

Al 30 jaar op de barricade in de strijd tegen MS

Sinds haar oprichting ondersteunde de Charcot Stichting meer dan 200 onderzoekers voor een totaal bedrag van 6 miljoen euro, wat neerkomt op 132 onderzoeksprojecten in 27 universitaire laboratoria aan alle universiteiten van het land. Zij voerde ook met succes klinische onderzoeken uit op drie nieuwe molecules ...