Online gift

Actualiteiten

Update - MS-patiënten en de versoepeling van de lockdown

In het kader van de nieuwe situatie die ontstaat zijn door het begin de versoepeling van de lockdown voor de bevolking, volgt de Charcot Stichting de aanbevelingen van de Belgische Studiegroep voor Multiple Sclerose en wenst zij haar mening en advies mee te delen in de aanbevelingen specifiek voor patiënten die lijden aan multiple sclerose.

In het kort, de preventieve maatregelen voor de algemene bevolking (https://www.info-coronavirus.be/nl/ ) zijn van toepassing op patiënten met multiple sclerose, des te meer als zij worden behandeld met medicatie die inwerkt op het immuunsysteem. 

MS-patiënten en de versoepeling van de lockdown

In het kader van de nieuwe situatie die ontstaat zijn door het begin de versoepeling van de lockdown voor de bevolking, volgt de Charcot Stichting de aanbevelingen van de Belgische Studiegroep voor Multiple Sclerose en wenst zij haar mening en advies mee te delen in de aanbevelingen specifiek voor patiënten die lijden aan multiple sclerose.

In het kort, de preventieve maatregelen voor de algemene bevolking (https://www.info-coronavirus.be/nl/ ) zijn van toepassing op patiënten met multiple sclerose, des te meer als zij worden behandeld met medicatie die inwerkt op het immuunsysteem. 

Voor de meeste personen met MS die tewerkgesteld zijn is er op basis van de diagnose MS of de medicatie die voor MS ingenomen wordt, geen reden om niet te blijven werken of het werk niet te hervatten. Vanuit de wetenschap dat we nog verschillende maanden zullen moeten omgaan met de huidige of de zich stilaan herstellende situatie is het belangrijk een goed evenwicht te vinden tussen de risico’s en de voordelen van verderzetting/hervatting van werk en behandeling.

Aldus geldt volgend advies:

  1. Werk indien mogelijk en zoveel mogelijk van thuis uit. Groepeer de activiteiten die aanwezigheid op de werkplek vereisen, zodat je aanwezigheid op de werkvloer beperkt wordt.
  2. Respecteer een afstand van >1.5 meter tov andere personen. Gebruik een mondmasker indien dit niet mogelijk is.
  3. Was de handen regelmatig en grondig. Geef geen hand.
  4. Gebruik afhankelijk van de situatie een mondmasker.
  5. Bespreek uw MS behandeling met uw neuroloog, zeker indien deze gestopt werd of indien de start ervan uitgesteld werd. Overigens blijft het algemeen advies van de Medische Adviesraad dd 11-03-2020 van toepassing, maar uiteraard neemt uw neuroloog uw persoonlijke situatie in overweging bij het verstrekken van een advies.

Hoedje af

De helden van vandaag zijn het verplegend personeel, de onzichtbare handen in de logistiek, de post, de afvalophalers ..... en niet te vergeten de wetenschappers.  De taak van deze laatste is het vinden van antwoorden hoe we de huidige crisis nu en morgen moeten aanpakken.

MS-patiënten staan op de risicolijst en zij dienen, net als de rest van de bevolking de richtlijnen ter harte te nemen, zij het niet nog meer.

De Charcot Stichting blijft bereikbaar voor uw vragen en deelt deze voor de juiste expertise met onze neurologen. Onze inzamelacties blijven doorgaan want ook morgen blijft het onderzoek essentieel voor het vinden van nieuwe behandelingen, betere detectie en preventie. 

De Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen (BFFS), waarvan de Charcot Stichting lid is, staat in de frontlinie om het land uit de crisis te helpen die door de COVID-19-epidemie is veroorzaakt. Of ze nu wel of niet actief zijn in de onderzoeks- en gezondheidssector dragen de stichtingen met hun activiteiten ten gunste van het algemeen belang bij aan het verzachten van de gevolgen van de gezondheids-, economische en sociale crisis.

Het corona-virus en MS - update

De Charcot Stichting verwijst voor de meest recente algemene inlichtingen naar de website van de Belgische gezondheidsautoriteiten: https://www.info-coronavirus.be/nl/.

De Charcot Stichting volgt hierin het advies van de Belgische Studiegroep voor MS met betrekking tot het coronavirus:

Op dit moment, en zolang nodig, betekent dit voor personen met MS:

1.       De preventieve maatregelen die aan de algemene bevolking worden aangeraden moeten door personen met MS nog stricter worden toegepast, zeker indien ze behandeld worden met immunomodulerende producten.

2.       Voor personen die met immunomodulerende producten worden behandeld, geldt het volgende preventieve advies:

-          Interferon-beta (Avonex®, Betaferon®, Rebif®), glatiramer acetaat (Copaxone®), teriflunomide (Aubagio®),dimethyl fumaraat (Tecfidera®), fingolimod (Gilenya®), natalizumab (Tysabri®): behandeling wordt in principe verdergezet

-          Ocrelizumab (Ocrevus®), cladribine (Mavenclad®), alemtuzumab (Lemtrada®): contacteer uw neuroloog om te bespreken of de geplande toediening doorgaat

3.       Personen met MS, die een immunomodulerende therapie nemen en een bevestigde besmetting hebben met het coronavirus, nemen contact op met hun neuroloog en onderbreken hun behandeling.