Online gift

Help ons Doe een gift of een legaat

Dr. Jeroen Bogie en Dr. Noam Zelcer

Immuno-palmitoylatie in MS

Subsidie

€60.000/ 2 jaar
UHasselt - BIOMED en Department of Medical Biochemistry - Amsterdam University Medical Center

Incorrecte binding van vetten aan eiwitten veroorzaakt de ontwrichting van immuuncel functie in multiple sclerose patiënten.

Bij auto-immuunziekten zoals multiple sclerose is er een verstoorde werking van het immuunsysteem. In voorgaand onderzoek hebben wij aangetoond dat lipiden, zoals vetten, een belangrijke rol spelen in de regulatie van de ziektebevorderende en beschermende eigenschappen van immuuncellen. Echter, de onderliggende moleculaire mechanismen die deze processen verbinden zijn nog niet volledig opgehelderd. In dit project willen wij ontrafelen of de binding van vetten aan eiwitten bijdraagt aan ontwrichting van de beschermende functie van immuuncellen in multiple sclerose patiënten en ophelderen of die kennis kan worden ingezet voor therapeutische doeleinden.