Online gift

Het BELTRIMS-register

In 2012 besliste een werkgroep van de BSGMS, onder leiding van dr. Pierrette Seeldrayers en met de steun van dr. Barbara Willekens, om een Belgisch register aan te leggen van multiple sclerose-patiënten die met een nieuwe behandeling starten.

Zo'n register bestond vroeger niet: voor de opvolging van de bijwerkingen van nieuwe MS-behandelingen die op de markt kwamen, werd een beroep gedaan op farmaceutische bedrijven, waardoor het vrijwel onmogelijk was om de patiënten op lange termijn te volgen.
Het feit dat Gilenya® (fingolimod) enkel werd voorgeschreven door zogenaamde « MS-experts », bijna allemaal leden van de BSGMS, grepen wij aan om het BELFIMS-register te creëren, een register van Belgische patiënten die met dit geneesmiddel worden behandeld. Dit moest een eerste stapzijn in de samenstelling van een nationaal register van Belgische MS-patiënten. Het was in de eerste plaats bedoeld om onbekende of zeldzame bijwerkingen op te sporen, inzicht te krijgen in de gevolgen voor zwangere vrouwen (hoewel zwangerschap een contra-indicatie vormt voor de inname van dit geneesmiddel) en gegevens te verzamelen over de efficiëntie in reële situaties.

Een uniek register

In 2013 kwam Aubagio® (teriflunomide) op de markt in de context van een programma rond medische behoeften, en in 2014 zal Tecfidera® (dimethylfumaraat) worden toegevoegd aan ons therapeutische arsenaal. Daarom werd beslist om het register uit te breiden met MS-patiënten die een behandeling met nieuwe geneesmiddelen starten.
In januari 2014 kreeg het BELTRIMS-register (Belgian Treatment in Multiple Sclerosis) dan de goedkeuring van het centraal ethisch comité van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen.
Zoals reeds gezegd werd, is het grote voordeel van dit register dat gegevens, onafhankelijk van farmaceutische bedrijven, worden verzameld in een enkel register, terwijl tot nu toe verschillende registers moesten worden gebruikt voor elk nieuw geneesmiddel. Het zal dus mogelijk zijn om de gevolgen van de overstap van een immunosuppressief of immunomudulerend geneesmiddel naar een andere behandeling, waarover tot dusver heel weinig geweten is, van nabij te volgen. We kunnen interacties tussen geneesmiddelen opsporen en gegevens verzamelen over bijwerkingen op korte en lange termijn, met speciale aandacht voor infecties en kwaadaardige aandoeningen. Het register zal doorlopend worden bijgewerkt, want na de eerste evaluatie volgt om de 6 maanden een follow-up, terwijl ernstige bijwerkingen eveneens geregistreerd zullen worden. We merken op dat we alleen gegevens registreren die voortkomen van de gewone klinische praktijk (bijvoorbeeld het aantal opflakkeringen, het aantal T2 of contrastaankleurende MRI letsels, laboresultaten, EDSS, enz.). Voor dit register gebeuren er geen extra onderzoeken.
De werkgroep van de BSGMS bestaat uit dr. Pierrette Seeldrayers (nationaal coördinator), dr. Barbara Willekens (secretaris) en prof. dr. Bénédicte Dubois, dr. Marie D'Hooghe, dr. Daniel Guillaume, prof. dr. Guy Nagels, prof. dr. Christian Sindic en dr. Vincent Van Pesch (leden van de werkgroep). Deze groep zal geregeld samenkomen en bespreken hoe de gegevens geanalyseerd moeten worden. Zij zal ook de « ernstige ongewenste voorvallen » (belangrijke mogelijke bijwerkingen) bijhouden en ze aan de overheidsinstanties melden.

Elektronische database

Alle neurologen die lid zijn van de BSGMS, kunnen aan dit register meewerken. Alle neurologen die Gilenya® of Tysabri® (natalizumab) voorschrijven, zijn MS-specialisten en als dusdanig vermoedelijk leden van de BSGMS: als u een nieuwe behandeling voor multiple sclerose start en deel zou willen uitmaken van dit register, vraag dan aan uw neuroloog of hij of zij eraan meewerkt. U zult vooraf natuurlijk worden ingelicht en gevraagd om een op informatie gebaseerde toestemming te ondertekenen. Wij gebruiken alleen uw initialen, geboortemaand en -jaar, om uw anonimiteit te waarborgen. Alleen uw behandelende neuroloog zal u aan deze « code » kunnen koppelen.
Hoe meer patiëntengegevens er in dit register staan, des te meer kennis wij kunnen verzamelen. Dit is duidelijk in het belang van iedere MS-patiënt die met een van deze nieuwe geneesmiddelen behandeld wordt of zal worden. Momenteel hebben wij 13 deelnemende centra en zullen er 3 weldra via een amendement worden toegevoegd.
De Charcot Stichting verschafte ons onlangs de noodzakelijke financiële middelen om een elektronische databank samen te stellen. Die zal de opslag van gegevens op lange termijn en de uitvoering van statistische analyses vergemakkelijken. Zodra wij voldoende gegevens hebben vergaard, zullen er natuurlijk publicaties volgen. Wij zullen u via de nieuwsbrieven van de Charcot Stichting op de hoogte houden.
Wij hopen dat alle neurologen die aangesloten zijn bij de BSGMS, aan dit register zullen meewerken en dat zo veel mogelijk patiënten erin zullen worden opgenomen. Hiermee zullen wij immers heel wat nieuwe kennis verwerven over de behandeling van MS.

Dr. Barbara Willekens, Dr. Pierrette Seeldrayers
Belgische Studiegroep voor Multiple Sclerose