Online gift

Charcot Stichting : al 30 jaar op de barricade in de strijd tegen MS

De Charcot Stichting werd in 1987 onder impuls van Dr. Richard Gonsette opgericht binnen de Belgische Studiegroep voor Multiple Sclerose, met als doel financiële middelen in te zamelen om het onderzoek te steunen. In 1987 werden in de universitaire centra de eerste MRI-toestellen voor scannen van de hersenen in gebruik genomen. Datzelfde jaar publiceerden Panitch en medewerkers de teleurstellende resultaten van een klinisch onderzoek met interferon-gamma. Dit product verhoogde namelijk de frequentie van de opflakkeringen! Dit negatieve resultaat gaf echter de aanzet tot de eerste wetenschappelijk onderbouwde behandeling van multiple sclerose: interferon-bèta, dat de werking van interferon-gamma onderdrukt.

In die 30 jaar is dus enorme vooruitgang geboekt

30 jaar Charcot StichtingWe kunnen nu veel vlugger een diagnose stellen (Dr. P. Seeldrayers in dit nummer) en we kunnen met vroege behandelingen starten die almaar doeltreffender worden (Dr. Guy Laureys). Belgische onderzoekers droegen hun steentje bij op het vlak van genetica, immunologie, analyse van de cerebrospinale vloeistof en beeldvorming, en door mee te werken aan alle belangrijke klinische proeven van de afgelopen 20 jaar.

Sinds haar oprichting ondersteunde de Charcot Stichting meer dan 200 onderzoekers voor een totaal bedrag van 6 miljoen euro, wat neerkomt op 132 onderzoeksprojecten in 27 universitaire laboratoria aan alle universiteiten van het land. Zij voerde ook met succes klinische onderzoeken uit op drie nieuwe molecules - Mitoxantrone, Pixantrone en Inosine - waardoor de mechanismen van de ziekte duidelijker werden en Mitoxantrone nu gebruikt kan worden bij de behandeling van multiple sclerose.

De inbreng van onze schenkers

Elk jaar worden aan de jury van de Charcot Stichting bijna 20 onderzoeksprojecten van hoge kwaliteit voorgelegd, wat getuigt van het dynamisme en de motivatie van onze onderzoekers. Gezien ons krappe budget kunnen wij evenwel slechts 5 of 6 van deze projecten steunen. Daarom is de inbreng van onze schenkers en onze mecenassen zo belangrijk. Deze teams van onderzoekers hebben concrete en onbetwistbare resultaten bekendgemaakt, of zullen dat binnenkort doen, met nieuwe therapeutische vooruitzichten.

Naast de steun aan fundamenteel en klinisch onderzoek wil de Stichting artsen, in het bijzonder neurologen, attent maken op het belang van een vroege diagnose en op de nieuwe behandelingen van de ziekte. Naar aanleiding van haar dertigjarige bestaan organiseert zij daarom op 17 juni een symposium voor onderzoekers, neurologen en paramedici, die allen een rol spelen in de strijd tegen multiple sclerose.

Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek is een nauwgezette en hoogstaande discipline, een duurloop en geen sprint die mikt op gedeeltelijke en voorlopige resultaten. Wij danken u voor uw trouwe steun in onze aanhoudende strijd tegen multiple sclerose, met name tegen de progressieve vorm van de ziekte, en in onze zoektocht naar de exacte oorzaken, de moleculaire mechanismen en de mogelijkheden tot genezing van bestaande letsels.

Professor Christian SINDIC
Voorzitter