Online gift

FAQ

Help ons Doe een gift of een legaat

 

1. WAT IS MULTIPLE SCLEROSE ?

Multiple sclerose is een immuniteitsziekte van het zenuwstelsel dat zijn eigen weefsels, met name het omhulsel rond de zenuwen, aantast. Dit veroorzaakt bewegings- of gevoelsstoornissen die tot een lichamelijke handicap kunnen leiden. De pathologische mechanismen zijn talrijk en complex. Dit verklaart waarom de behandelingen voorlopig slechts voor een stuk doeltreffend zijn.

2. HOE IS DE SITUATIE IN BELGIE ?

Multiple sclerose is ongelijk verspreid over de wereld. België ligt jammer genoeg in een zone met hoog risico. In ons land lijden meer dan 13.000 mensen aan deze ziekte. Belgische vorsers behoorden tot de eersten die de oorzaken van multiple sclerose hebben onderzocht, de diagnose van de ziekte hebben verbeterd en tegelijk nieuwe behandelingen hebben ontwikkeld.

3. WAT IS DE CHARCOT STICHTING ?

De Charcot Stichting, genoemd naar de eerste neuroloog die de ziekte omschreven heeft, werd in 1987 gecreëerd binnen de Belgische Studiegroep voor Multiple Sclerose (BSMS). De vzw BSMS werd in 1957 opgericht om Belgische neurologen te sensibiliseren voor het belang van multiple sclerose en om het fundamentele en klinische onderzoek, dat onontbeerlijk is om de voortgang van de ziekte af te remmen, te stimuleren.

4. WAT IS DE ROL VAN DE CHARCOT STICHTING ?

De Charcot Stichting steunt uitsluitend fundamenteel en klinisch onderzoek naar de behandeling van de ziekte. Volgens de geest van een stichting wordt geleidelijk een patrimonium opgebouwd, waarvan de opbrengst het mogelijk maakt om aan Belgische onderzoekers jaarlijks voor een hoog bedrag subsidies uit te keren. Sinds 2001 is het Charcot Stcichting omgevormd tot een Instelling van Openbaar Nut.

5. HOE WERKT DE CHARCOT STICHTING ?

Het Wetenschappelijk Comité, dat bestaat uit professoren neurologie van alle Belgische universiteiten, selecteert eenmaal per jaar de onderzoeksprojecten die subsidies krijgen. Op advies van het beheerscomité bepaalt de raad van bestuur jaarlijks het beschikbare bedrag voor deze onderzoeken.

6. WAAR KOMEN DE FONDSEN VANDAAN ?

Sinds haar ontstaan heeft de Charcot Stichting enerzijds kunnen rekenen op de hulp van de culturele wereld en van vele vrijwilligers, die gul hun talenten en hun tijd ter beschikking stellen, en anderzijds op de steun van officiële instellingen en privébedrijven. De Charcot Stichting ontvangt ook regelmatig giften en legaten bovenop de ingezamelde fondsen. Die inzameling van fondsen, waarvan het onderzoek afhangt, is een van de grote bekommernissen van de Charcot Stichting. Om daaraan te beantwoorden, staan momenteel tal van projecten in de steigers.

7. WAAR GAAN DE TOEGEKENDE FONDSEN NAARTOE ?

Naar Belgische onderzoekers van wie de projecten gekozen zijn. Zij brengen regelmatig verslag uit over de vordering van hun werkzaamheden aan de Belgische Vereniging voor Neurologie. Dit fundamentele en klinische onderzoek komt aan bod in internationale wetenschappelijke publicaties. Op die manier legt de Charcot Stichting perfect de link met onderzoekers uit de hele wereld.

8. HOE VORDERT HET ONDERZOEK ?

Multiple sclerose is een heel complexe aandoening waarvan niet alle mechanismen al aan het licht zijn gekomen, zodat het fundamentele onderzoek moet worden voortgezet. Artsen beschikken al enkele jaren over geneesmiddelen die de voortgang van de ziekte gedeeltelijk kunnen afremmen. Het is van essentieel belang dat het onderzoek op dit gebied een impuls krijgt, om steeds doeltreffender behandelingen te vinden.

9. WELKE VOORUITZICHTEN VOOR DE TOEKOMST ?

Momenteel beschikken wij over twee types van geneesmiddelen. Die van het eerste type worden goed verdragen, maar zijn weinig doeltreffend. De combinatie van een aantal van die geneesmiddelen (polytherapie), met het oog op betere resultaten, wordt al uitgetest in klinische onderzoeken. De geneesmiddelen van het tweede type zijn erg doeltreffend, maar het gebruik ervan is beperkt omdat ze op lange termijn toxisch zijn. Nieuwe geneesmiddelen die mogelijk even doeltreffend, maar minder toxisch zijn, worden momenteel onderzocht.

10. WELKE HOOP VOOR DE TOEKOMST ?

Vorsers uit de hele wereld komen meermaals per jaar samen om de vordering van hun onderzoek toe te lichten. Door aan Belgische onderzoekers subsidies uit te keren, biedt de Charcot Stichting hen de mogelijkheid om hun kennis te delen, die van hun buitenlandse collega's te benutten en samen met de internationale wetenschappelijke gemeenschap deze ziekte te bestrijden. Samenwerking en solidariteit tussen alle betrokkenen zullen voor het toekomstige onderzoek van vitaal belang zijn. Pas dan kan echte hoop worden gekoesterd op nieuwe ontdekkingen die mannelijke en vrouwelijke MS-patiënten ten goede komen.