Help ons Doe een gift of een legaat

Dr. Bieke Broux en Prof. Dr. Nathalie Cools

Onderzoek naar de migratie-onderliggende mechanismen van dendritische cellen en regulerende T-cellen in multiple sclerose door het ophelderen van de dynamiek in het genexpressieprofiel met behulp van RNA-seq.

Subsidie

30.000 € en 30.000 €
Laboratorium voor Experimentele Hematologie – Universiteit Antwerpen et Biomedical Research Institute - Universiteit Hasselt
 

het project

Essentieel in het beschermen van de hersenen tegen ziekteveroorzakende organismen enerzijds en het ontstaan van ontstekingsreacties anderzijds is de controle van migratie en penetratie van witte bloedcellen in de hersenen. Maar wat zet witte bloedcellen ertoe aan om de hersenen binnen te dringen? In dit project slaan onderzoekers van de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Hasselt de handen in elkaar om de onderliggende mechanismen die leiden tot de migratie van twee gespecialiseerde types witte bloedcellen, namelijk dendritische cellen en regulerende T-cellen, verder op te helderen. Dankzij de financiële ondersteuning van het Charcot onderzoeksfonds, zullen zij daarvoor de verschillen in genexpressie onderzoeken van migrerende cellen en niet-migrerende cellen, die van elkaar gescheiden worden in een door hen ontwikkeld bloed-hersenbarrière model, met behulp van RNA sequencing, een krachtige nieuwe technologie. Ultiem beogen zij zo interessante doelwitten te identificeren voor de ontwikkeling van nieuwe en betere behandelingen voor MS.