Help ons Doe een gift of een legaat

Prof. Dr. Miguel D’haeseleer en zijn team

Kan verbetering van de hersendoorbloeding het ziekteproces van MS positief beïnvloeden?

Subsidie

58.000 €
Department of Neurology - UZ Brussel

het project

Bij mensen met MS bestaat er een verminderde doorbloeding van de hersenen. In vorig onderzoek hebben we gevonden dat dit het gevolg lijkt te zijn van een verhoogde vrijstelling van een krachtige vasoconstrictieve stof, namelijk endotheline-1, uit de astrocyten gelegen in de focale MS plaques. We hebben ook aangetoond dat we door het toedienen van een endotheline-1 antagonist de hersendoorbloeding op korte termijn konden herstellen. Er zijn aanwijzingen dat een chronisch verminderde hersendoorbloeding kan leiden tot achteruitgang van cognitieve functies, vermoeidheid en traag progressief afsterven van neuronen, welke allemaal elementen zijn die bij MS kunnen voorkomen en waarvoor nog geen behandeling bestaat. In dit project willen we nagaan of een meer langdurige behandeling met een endotheline-1 antagonist deze processen bij mensen met MS kan verbeteren.