Online gift

Help ons Doe een gift of een legaat

Prof. Dr. Vincent van Pesch en zijn team

De neuro-inflammatoire rol van micro-RNA’s in de extracellulaire vesikels: biomarkers en therapeutische hulpmiddelen voor de immuunderegulatie bij MS

Subsidie

30.000 € / 2 jaar
Unit of Neurochemistry- Cliniques Universitaires St Luc
«Dit project wil de rol van de circulerende extracellulaire vesikels en de micro-RNA’s in de neuro-inflammatie onderzoeken, de pathogenese van MS ontcijferen en nieuwe therapeutische strategieën vastleggen.»

Over de pathogenese van multiple sclerose (MS), een immuungemedieerde ziekte van het centrale zenuwstelsel, weten we nog altijd onvoldoende. Ons onderzoek richt zich op de recent ontdekte biologische regulatoren, microRNA’s, die in de lichaamsvochten circuleren binnen bolvormige lipidenstructuren, exosomen genaamd. Het is onze bedoeling onderzoek te doen naar het expressieprofiel van microRNA’s, hun dragers (exosomen) in het cerebrospinale vocht en het bloed van MS-patiënten te karakteriseren. Tevens willen we hun cellulaire oorsprong bepalen en bestuderen op welke manier zij de inflammatoire respons reguleren tijdens de recurrente en progressieve fase van de ziekte. Dat kan nieuwe biologische paden openen die een rol spelen in MS, en zou kunnen bijdragen tot de identificatie van nieuwe therapeutische targets. 

het project

De ontwikkeling van efficiëntere behandelingen tegen multiple sclerose (MS) wordt bemoeilijkt door de complexe en nog weinig gekende pathogenese. Het is dus belangrijk om nieuwe bioactieve moleculen te karakteriseren die een rol kunnen spelen in de inflammatoire of neurodegeneratieve aspecten van de ziekte. De communicatie van cel naar cel kan gebeuren via exosomen die micro-RNA bevatten. miRNA is niet-coderend genetisch materiaal, dat honderden genen kan reguleren. Verscheidene miRNA’s werden met MS in verband gebracht, maar hun cellulaire oorsprong en hun biologische activiteit zijn voor het grootste deel nog niet gekarakteriseerd. Doel van dit vernieuwende project is het karakteriseren, zowel qua fenotype als qua functie, van de effecten van de combinatie van miRNA en extracellulaire vesikels (EV’s) op de immuunderegulatie bij MS, om nieuwe signalerende paden en therapeutische targets te ontdekken.