Online gift

Help ons Doe een gift of een legaat

Dr. Bieke Broux

Activatie van inflammasomen in T-lymfocyten: een nieuwe factor in de complexe immuunrespons bij multiple-sclerosepatiënten

Subsidie

€47.500/ 2 jaar
UHasselt

We trachten een nieuw cellulair mechanisme te ontrafelen dat bijdraagt aan hersenschade in multiple sclerose, dat mogelijk leidt tot nieuwe therapeutische doelwitten.

Multiple sclerose (MS) wordt gekenmerkt door een ongepaste immuunrespons tegen hersencellen, wat aanleiding geeft tot onherstelbare schade. Dit veroorzaakt een waaier aan MS-gerelateerde symptomen, gaande van visuele problemen tot verlamming. Wij hebben recent een nieuwe factor geïdentificeerd die bijdraagt aan deze imuunrespons, nl. “inflammasoom activatie in T-cellen” (IAT). In dit project bestuderen we of IAT verhoogd is bij MS-patiënten, en wat de oorzaken en gevolgen ervan zijn. We bepalen bovendien of IAT voorkomt in de hersenen van MS-patiënten, en of het bijdraagt aan hersenschade. Behaalde resultaten van deze studie zullen bijdragen aan een betere kennis van de ziekte, en kunnen leiden tot identificatie van nieuwe therapeutische doelwitten.