Online gift

Help ons Doe een gift of een legaat

Prof. Laurence Ris

MS en cognitie: een knaagdier model van neuroinflammatie

Subsidie

€40.000/ 2 jaar
UMons

Dit project heeft als doel de mechanismen op te sporen die aan de basis liggen van cognitieve stoornissen bij multiple sclerose, door middel van een dierenmodel van de ontsteking van het centrale zenuwstelsel.

Bijna de helft van de multiple sclerose-patiënten zien de cognitieve functies verslechteren. Deze cognitieve problemen hebben betrekking op verschillende aspecten, zoals het langetermijngeheugen, de aandacht, de efficiëntie en de snelheid van de verwerking van informatie. In combinatie met vermoeidheid hebben deze symptomen een grote weerslag op de levenskwaliteit van de patiënten. Er is nog niet veel geweten over de mechanismen die aan de basis liggen van deze symptomen. De wetenschappelijke bevindingen wijzen echter op een verband met de ontstekingsprocessen die in de hersenen plaatsvinden. Met behulp van een dierenmodel zal dit project ons een beter inzicht verschaffen in deze mechanismen, maar zullen we ook nieuwe therapeutische doelen kunnen voorstellen voor de behandeling van cognitieve stoornissen.