Eerbetoon aan de Heer Philippe Maystadt

De Raad van Bestuur van de Charcot Stichting brengt hulde aan Minister van Staat, de Heer Philippe Maystadt. Lid van onze Raad en Erevoorzitter van onze Beheersraad tot enkele maanden geleden. Hij was één van de actieve oprichters en overtuigden van de Stichting. Om gezondheidsredenen koos de Heer Maystadt om de Raad, na 30 jaar trouwe inzet, te verlaten.
Wij zijn hem zeer erkentelijk voor zijn essentiële rol in de oprichting van de Stichting en zijn trouwe en aandachtige bijdrage aan de Raad gedurende al deze jaren.Onze gedachten zijn bij zijn familie en naasten.
 
Isabelle Bloem-Gonsette
Afgevaardigd Bestuurder
11.12.17