Online gift

Gecombineerd meten is weten

Prof. P. Feys (UHasselt) startte in 2020 dankzij de steun van het Charcot Fonds zijn onderzoeksproject met als titel: “Impliciete en expliciete leerstrategieën ter verbetering van de uitvoering van een mobiliteitsgerelateerde dubbele cognitieve-motorische taak bij MS-patiënten”.

Dit onderzoek naar de beste instructie- en feedbackmethodes om nieuwe bewegingstaken aan te leren, heeft tot doel de revalidatieprogramma’s voor personen met cognitieve beperkingen ten gevolge van MS te optimaliseren. Dit project onderzoekt hoe complexe stapbewegingen kunnen worden aangeleerd bij personen met cognitieve en motorische beperkingen ten gevolge van MS. Personen zullen stapbewegingen in een bepaalde volgorde aanleren, en hierbij verschillende soorten instructies of feedback (bijvoorbeeld geluid of muziek) krijgen. Nadien wordt de mate van automatisatie gemeten tijdens zogenaamde dubbeltaken, waarbij personen bewegen en tegelijkertijd een cognitieve taak uitvoeren.

Tijdens het bewegen met en zonder dubbeltaken zal de hersenactiviteit, in gebieden verantwoordelijk voor het plannen van bewegingen, gemeten worden door elektrodes die geplaatst zijn op het voorste deel van de schedel. De inzichten van het onderzoek kunnen leiden tot betere revalidatieprogramma’s voor personen met beperkingen in de cognitie.

 Gecombineerd meten is weten

“Neurorevalidatie betekent revalidatie, specifiek gericht op het verbeteren van lichamelijke, maar ook psychische cognitieve functies bij personen met neurologische aandoeningen, zoals multipele sclerose. In het onderzoek proberen we eerst die functioneringsproblemen goed in kaart te brengen en te meten. Bijvoorbeeld: op lichamelijk vlak observeren we de manier waarop mensen stappen. We meten de snelheid van de stappen en bepalen de manier van stappen door middel van het plaatsen van sensoren op de voeten en op het lichaam. In ons onderzoek is het essentieel om te begrijpen hoe mensen bewegen, want bewegen is een combinatie van spieren, maar veel wordt natuurlijk bepaald door de hersenen en de signalen van de hersenen naar het lichaam. De Charcot Stichting heeft ons geholpen om dat mechanistische onderzoek te kunnen uitvoeren. We hadden expertise in het meten van het uitvoeren van dubbeltaken, maar we hadden niet de expertise of het materiaal om ook de hersenactiviteit rechtstreeks te meten, dus dankzij de Charcot Stichting hebben we apparatuur kunnen aankopen om dit te meten”.

“Bij fysieke training denkt men aan de training van spieren met krachttoestellen, alsook aan uithoudingstrainingen voor het hart en de spieren. Maar we onderzoeken ook gecom-
bineerde trainingsvormen zoals dans. We merken dat het aanbieden van het ritme ervoor zorgt dat andere hersennetwerken geactiveerd worden en de patiënt beter laten presteren.
We hebben een app ontwikkeld voor de smartphone, waarbij we heel specifiek coachingprogramma’s sturen naar personen met multiple sclerose. Zo kunnen de gebruikers van de app aangeven of ze vertragen of juist niet, waarom ze vertragen of er vermoeidheid optreedt. We proberen de patiënten zo te meten, maar ook tegelijkertijd te coachen met als doel dat ze fysiek actiever worden.”

De toekomst is er één in 3D

“Om ons begrip van beweging bij een persoon met MS nog te verbeteren, gebruiken we gespecialiseerde loopbanden gecombineerd met virtuele leeromgevingen. Zo meten we in heel veel details de precieze bewegingen van de knie, van de voet, van de heup, van het bekken, van de romp. Dit laat ons toe de controle van de hersen over deze handelingen beter te doorgronden.
In ons bewegingslabo brengen we alles in kaart wat ook in het dagelijkse leven gebeurt, want in het dagdagelijkse leven loop je, kom je obstakels tegen, heb je mensen die rondom jou bewegen, moet je heel veel aandacht hebben voor de omgeving, en met dit toestel kunnen we dit allemaal samenbrengen in een taak, in een meting van de capaciteit van personen met multiple sclerosis.
Concreet verloopt deze meting van de hersenactiviteit via een kap met elektroden op.  Ons ultieme doel is de bewegingen met hersenactiviteit te relateren en zo een volledig plaatje van de beweging van de persoon met multiple sclerose te bekomen.”

Meer lezen? Hier kan u de volledige video van dit bezoek bekijken.

18.06.22