Online gift

Overlijden van Dr Richard E. Gonsette

De leden van de Raad van bestuur van de Charcot Stichting delen u diep bedroefd het overlijden mee van

Doctor Richard E. GONSETTE, Ph.D.

Neurochirurg, Neuroloog en Voorzitter-Oprichter van de Charcot Stichting
voor onderzoek naar multiple sclerose

op 8 november 2014.

Na zijn studies geneeskunde en het behalen van zijn diploma in 1954 specialiseerde Dr Gonsette zich in de neurologie. Daarop trok hij met zijn gezin naar Montpellier om zich verder te bekwamen in een van de beste Europese scholen op het gebied van neurochirurgie. Bij zijn terugkeer beoefende hij zijn specialiteit in het ziekenhuis Sint-Michel in Brussel en zette hij zijn onderzoek naar de hemato-encefale barrière voort. Dit onderwerp, dat fundamenteel is voor het inzicht in multiple sclerose, behandelde hij in zijn aggregatiethesis, zodat hij aan de UCL de graad van aggregaat in het hoger onderwijs verwierf. Later, rond 1990, kreeg hij de kans om in de clinique St-Pierre in Ottignies-Louvain-la-Neuve een uitstekende dienst neurologie en neurochirurgie op te richten, die uitgroeide tot een gerenommeerd centrum voor de opleiding van talrijke assistenten.

Naast zijn zware ziekenhuistaken en ook nog na het bereiken van de pensioenleeftijd verrichte Richard Gonsette gedurende al die jaren tot aan zijn plotse overlijden intensief onderzoek naar multiple sclerose. Hij aanvaardde de leiding over het Nationaal Multiple Sclerose Centrum in Melsbroek, evenals het voorzitterschap van de Belgische Studiegroep voor Multiple Sclerose. Doel van deze interuniversitaire wetenschappelijke groep, die momenteel wordt geleid door professor Christian Sindic, is het bevorderen van de voorlichting en het steunen van onderzoek naar deze pijnlijke neurologische aandoening. Om elk jaar onderzoekskredieten te kunnen toekennen, zette de familie Gonsette zich in om stap voor stap een aanzienlijk onderzoeksfonds bijeen te brengen. Gezien de omvang van deze taak en van de aldus ingezamelde fondsen besliste Richard Gonsette in 1987 om een stichting in het leven te roepen. Het werd de Charcot Stichting, genoemd naar de beroemde Franse arts die in 1868 multiple sclerose beschreef. De Charcot Stichting werd onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit Koningin Fabiola en onder het Erevoorzitterschap van Prinses Elisabeth van Chimay geplaatst. Het financiële beheer is toevertrouwd aan een Financieel comité, voorgezeten door Baron Alain Philippson, onder toezicht van een Raad van bestuur en van een Wetenschappelijk comité, samengesteld uit verscheidene Belgische prominenten, onder wie Minister van Staat Philippe Maystadt, en neurologen verbonden aan de verschillende geneeskundige faculteiten van het land.

Uit dit beknopte overzicht van de briljante carrière van Richard Gonsette blijken duidelijk zijn enorme kwaliteiten en de bergen werk die hij heeft verricht. Al wie het geluk had Richard Gonsette te kennen, zal zich zijn voorbeeldige ijver, ernst en volharding blijven herinneren. Wat Richard Gonsette met al zijn moed, toewijding, kennis en intelligentie heeft gedaan, zal blijven bestaan. Het voorbeeld dat hij gaf aan zijn patiënten, zijn leerlingen en assistenten, zijn collega's, zijn geliefde familie, zal blijven.

Fragment uit de toespraak van  Prof J-M Brucher tijdens de uitvaartplechtigheid op 18 november 2014.

11.12.14