Online gift

Update - MS-patiënten en de versoepeling van de lockdown

In het kader van de nieuwe situatie die ontstaat zijn door het begin de versoepeling van de lockdown voor de bevolking, volgt de Charcot Stichting de aanbevelingen van de Belgische Studiegroep voor Multiple Sclerose en wenst zij haar mening en advies mee te delen in de aanbevelingen specifiek voor patiënten die lijden aan multiple sclerose.

In het kort, de preventieve maatregelen voor de algemene bevolking (https://www.info-coronavirus.be/nl/ ) zijn van toepassing op patiënten met multiple sclerose, des te meer als zij worden behandeld met medicatie die inwerkt op het immuunsysteem. 

Voor de meeste personen met MS die tewerkgesteld zijn is er op basis van de diagnose MS of de medicatie die voor MS ingenomen wordt, geen reden om niet te blijven werken of het werk niet te hervatten. Vanuit de wetenschap dat we nog verschillende maanden zullen moeten omgaan met de huidige of de zich stilaan herstellende situatie is het belangrijk een goed evenwicht te vinden tussen de risico’s en de voordelen van verderzetting/hervatting van werk en behandeling.

Aldus geldt volgend advies:

  1. Werk indien mogelijk en zoveel mogelijk van thuis uit. Groepeer de activiteiten die aanwezigheid op de werkplek vereisen, zodat je aanwezigheid op de werkvloer beperkt wordt.
  2. Respecteer een afstand van >1.5 meter tov andere personen. Gebruik een mondmasker indien dit niet mogelijk is.
  3. Was de handen regelmatig en grondig. Geef geen hand.
  4. Gebruik afhankelijk van de situatie een mondmasker.
  5. Bespreek uw MS behandeling met uw neuroloog, zeker indien deze gestopt werd of indien de start ervan uitgesteld werd. Overigens blijft het algemeen advies van de Medische Adviesraad dd 11-03-2020 van toepassing, maar uiteraard neemt uw neuroloog uw persoonlijke situatie in overweging bij het verstrekken van een advies.
16.06.20