Online gift

Wereldprimeur in het MS-onderzoek

Foto: Prof. N. Cools (UZA) en president C. Sindic van de Charcot Stichting

 

Het Centrum voor Celtherapie en Regeneratieve Geneeskunde (CCRG) en de Dienst Neurologie van het UZA staan, in samenwerking met de Universiteit Antwerpen en gesteund door de Charcot Stichting in het fundamenteel voorbereidende onderzoek, in de startblokken om een nieuw type celtherapie in een eerste klinische studie, gefinancierd door het IWT, uit te testen.

Eén van de nieuwste en meest veelbelovende behandelmethodes binnen de gezondheidszorg is ‘dendritische celtherapie’, d.w.z. het gebruik van cellen van de patiënt zelf als medicijn. De cellen die worden toegediend zijn dendritische cellen, een gespecialiseerde populatie van witte bloedcellen die functioneert als de aan- en uitzetknop van het afweersysteem. Deze medicinale celproducten grijpen op een doelgerichte manier in op de onderliggende ziekteprocessen van de aandoening. Voor auto-immuunziekten zoals MS kan celtherapie een echte doorbraak betekenen in de behandeling." - onderzoeksprofessor en laureaat 2017 van het Charcot Fonds Nathalie Cools.

Deze klinische studie is een veiligheidsstudie die onderzoekt of er geen nevenwerkingen verbonden zijn aan het toedienen van cellen. Dat is een eerste cruciale stap in het uitwerken van een echte behandeling voor MS-patiënten. Voor uitvoering van de klinische studie ontvingen de onderzoekers een IWT-TBM project. Tot nog toe is er geen inmenging vanuit de industrie voor dit type onderzoek. Het fundamentele onderzoek dat tot deze doorbraak heeft geleid werd gefinancierd door de Charcot Stichting die reeds 30 jaar op de barricade staat voor het MS-onderzoek in België.

Deze stap in het onderzoek bevestigt het uitstekende en innoverende werk dat onze onderzoekers in België leveren en bevestigt de rol die immunotherapie zal spelen naar de toekomst” - Prof. Sindic, voorzitter van de Charcot Stichting.

Meer over het onderzoek

Het Centrum voor Celtherapie en Regeneratieve Geneeskunde (prof. Zwi Berneman en prof. Nathalie Cools) in samenwerking met de Dienst Neurologie (dr. Barbara Willekens en prof. Patrick Cras) hebben de laatste jaren onderzoek verricht naar cellulaire mechanismen die aan de basis liggen van het ziekteproces van MS. Via onderzoek dat werd uitgevoerd onder leiding van prof. Nathalie Cools kon aangetoond worden dat een bepaalde subset immuuncellen, zogenaamde dendritische cellen,  zich in een overgeprikkelde toestand bevinden in vergelijking met gelijkaardige cellen van gezonde controles. Dendritische cellen zijn een gespecialiseerde populatie van witte bloedcellen die functioneert als de aan- en uitzetknop van het afweersysteem. Men zou kunnen zeggen dat uit het onderzoek blijkt dat in MS deze cellen altijd ‘aan’ staan. Hierdoor zijn ze meer ontstekingsbevorderend en geactiveerd waardoor ze een cascade van processen in gang zetten, die uiteindelijk resulteert in de beschadiging van het lichaamseigen myeline. Daarom richtten de onderzoekers zich op de overgeprikkelde dendritische cellen in MS en stelden een proces op punt om deze cellen in het laboratorium te behandelen met hoge dosissen vitamine D waardoor afweerreacties worden bijgestuurd. 

Verschenen in de pers

In het kader van de wereld MS-Dag liep Nathalie Cools samen met andere onderzoekers en sympathisanten de 20 kilometer van Brussel ten voordele van de Charcot Stichting en het MS-onderzoek.
15.09.17