Online gift

De leerstoel Charcot

Multiple sclerose (MS) is vandaag een van de meest bestudeerde neurologische aandoeningen. Dagelijks verschijnen er een twintigtal publicaties over deze ziekte in de wetenschappelijke literatuur en bijna maandelijks wordt er een internationale vergadering georganiseerd die honderden en soms wel duizenden onderzoekers samenbrengt.

De meeste van deze vergaderingen worden gesponsord door de farmaceutische industrie, die een onmisbare partner is geworden om na het fundamentele onderzoek over te kunnen gaan tot erg dure klinische studies. De klinische onderzoeken die betrekking hebben op de officieel goedgekeurde behandelingen of het stadium van de voorafgaande klinische fasen, evenals de daaraan verbonden fundamentele onderzoeken worden gefinancierd door  farmaceutische bedrijven. Zij geven onvermijdelijk een overheersende « therapeutische » oriëntatie aan deze vergaderingen. Een definitieve behandeling voor MS vinden is uiteraard het hoofddoel van het onderzoek. De Charcot Stichting sluit zich aan bij deze optiek, aangezien ze bij voorkeur fundamenteel onderzoek steunt dat kan leiden tot een verbetering van onze behandelingen.

Toch blijven er leemten in onze kennis over bepaalde, weinig verkende domeinen van MS. MS bij kinderen, waar wij onlangs een artikel aan hebben gewijd, is er een voorbeeld van. Voor de Belgische neurologen is het dus nodig om vergaderingen te kunnen organiseren over onderwerpen die hen specifiek interesseren en weinig aan bod komen tijdens internationale vergaderingen, zonder financieel afhankelijk te zijn. Daarnaast werden er in het laatste decennium nieuwe behandelingen op de markt gebracht en is het niet altijd gemakkelijk om voor elke patiënt het meeste geschikte geneesmiddel te kiezen of de frequentie en de ernst van de bijwerkingen goed te kunnen inschatten. De Belgische neurologen hebben ervaring opgedaan binnen dit domein en stellen zich een aantal vragen. Zij zouden er graag kunnen over praten met buitenlandse collega's die worden geconfronteerd met dezelfde problemen. Om budgetredenen kunnen de Belgische universiteiten dit soort van vergaderingen niet organiseren.

Daarom besliste de Raad van bestuur van de Charcot Stichting om een « Charcot leerstoel » op te richten. Deze geeft aan de neurologische diensten van de Belgische universitaire ziekenhuizen de mogelijkheid om elk jaar een Europese onderzoeker uit te nodigen die een specifiek probleem van MS komt toelichten waarin hij gespecialiseerd is en waarvoor hij over een internationaal erkende deskundigheid beschikt.

De Charcot Stichting blijft haar activiteiten voortzetten in het kader van het klinische en fundamentele onderzoek en wil daarnaast, overeenkomstig haar statuten, de wetenschappelijke informatie van Belgische neurologen binnen het domein van multiple sclerose bevorderen.

Dankzij uw steun zal de Charcot Stichting beschikken over een nieuw onderzoekshulpmiddel: de Charcot leerstoel.

Prof. Dr. R.E. Gonsette, Voorzitter