Online gift

Een eerbetoon aan Dr Richard Gonsette

Dr. Richard Gonsette overleed onverwacht op 8 november 2014 in zijn woning, tijdens het lezen van onderzoeksprojecten die waren voorgelegd aan de Belgische Charcot Stichting, waarvan hij de voorzitter-oprichter was. Hij werd 85.

Na het behalen van zijn diploma aan de Katholieke Universiteit Leuven in 1954, trok Richard Gonsette naar Montpellier (Frankrijk) om er zich te gaan toeleggen op de neurochirurgie. Bij zijn terugkeer in België werkte hij als neurochirurg in Brussel, maar verrichtte ook experimenteel onderzoek naar de bloed-hersenbarrière. Hij wijdde een aggregatiethesis aan dit thema, dat zijn interesse voor multiple sclerose wekte en zijn beroepsloopbaan grondig wijzigde.
Hij werd samen met Prof. Herwig Carton medebestuurder van het Nationaal Multiple Sclerose Centrum in Melsbroek, en Voorzitter van de Belgische Studiegroep voor MS. Nog belangrijker was dat hij aan de basis lag van de Belgische Charcot Stichting, een liefdadigheidsorganisatie die fondsen inzamelt voor de steun aan fundamenteel en klinisch onderzoek naar MS in België. De Charcot Stichting kan nu jaarlijks 4 tot 6 onderzoeksteams steunen.
Richard Gonsette was ook een pionier in het gebruik van immunosuppressiva bij de behandeling van MS. Reeds in 1977 publiceerde hij in de Journal of Neurology een artikel met als titel “Intensive immunosuppression with cyclophosphamide in MS”. Hij droeg in grote mate bij tot de opname van mitoxantrone in ons therapeutisch instrumentarium, met de publicatie van de resultaten van het MIMS-onderzoek (Mitoxantrone in Multiple Sclerosis) in 2002.
Richard Gonsette gaf blijk van een onverzadigbare intellectuele nieuwsgierigheid, een enorme toewijding en onbuigzame integriteit. De hele Belgische en internationale MS-gemeenschap zal hem missen.

Een bladzijde in de geschiedenis van de Charcot Stichting is omgedraaid, maar trouw aan het engagement en de visie van onze oprichter zijn we al aan een nieuw hoofdstuk begonnen. Voor de Stichting had hij graag nog een vernieuwde website en Nieuwsbrief gezien, dat is intussen gebeurd.

De Charcot Stichting zal haar opdracht verder ontwikkelen om het onderzoek naar Multiple Sclerose in België te bevorderen.

Prof Christian Sindic 
Voorzitter