Online gift

Naar celtherapie in MS

Eén van de nieuwste en meest veelbelovende behandelmethodes binnen de gezondheidszorg is 'celtherapie', d.w.z. het gebruik van cellen van de patiënt zelf als medicijn om doelgericht de afbraak van myeline te stoppen.

 Dendritische cellen zijn een gespecialiseerde populatie van witte bloedcellen die functioneert als de aan- en uitzetknop van het afweersysteem. Men zou kunnen zeggen dat uit het onderzoek blijkt dat in MS deze cellen altijd ‘aan’ staan. Hierdoor zijn ze meer ontstekingsbevorderend en geactiveerd waardoor ze een cascade van processen in gang zetten, die uiteindelijk resulteert in de beschadiging van het lichaamseigen myeline. Daarom richtten de onderzoekers zich op de overgeprikkelde dendritische cellen in MS en stelden een proces op punt om deze cellen in het laboratorium te behandelen met hoge dosissen vitamine D waardoor afweerreacties worden bijgestuurd.

 De cellen die worden toegediend zijn dendritische cellen, een gespecialiseerde populatie van witte bloedcellen, die functioneert als de aan- en uitzetknop van het afweersysteem. Deze medicinale celproducten grijpen op een doelgerichte manier in op de onderliggende ziekteprocessen van de aandoening. Voor auto-immuunziekten zoals MS kan celtherapie een echte doorbraak betekenen in de behandeling. Onderzoeksprofessor en laureaat 2017 van het Charcot Fonds Nathalie Cools.

Deze klinische studie is een veiligheidsstudie, in samenwerking met Dr. B Willekens (UZA),  die onderzoekt of er geen nevenwerkingen verbonden zijn aan het toedienen van cellen. Dat is een eerste cruciale stap in het uitwerken van een echte behandeling voor MS-patiënten. Voor uitvoering van de klinische studie ontvingen de onderzoekers een IWT-TBM project. Tot nog toe is er geen inmenging vanuit de industrie voor dit type onderzoek. Het fundamentele onderzoek dat tot deze doorbraak heeft geleid werd gefinancierd door de Charcot Stichting. Prof. Sindic, voorzitter van de Charcot Stichting: "Deze stap in het onderzoek bevestigt het uitstekende en innoverende werk dat onze onderzoekers in België leveren en bevestigt de rol die immunotherapie zal spelen naar de toekomst".

Consulteer de andere artikels