Online gift

Drie wapens in de strijd tegen MS

De strijd tegen multiple sclerose kan enkel worden gevoerd met de medewerking van degenen die aan de ziekte lijden. Daarom is het erg belangrijk dat alle patiënten die ermee geconfronteerd worden, goed ingelicht en begeleid worden.

Een van de hoofddoelstellingen van de halfjaarlijkse nieuwsbrief van de Charcot Stichting is dan ook om duidelijke, evenwichtige en rationele informatie te verstrekken over de aandoening, het fundamentele en klinische onderzoek en de verschillende behandelingen waarover we beschikken. De neuroloog speelt in dat opzicht een kapitale rol. Hij moet kennis opdoen en onderhouden in een domein waarin veel verandert, de diagnose stellen, een schifting doorvoeren onder een groot aantal symptomen, een prognose doen, een behandeling starten en zo nodig wijzigen, op de minder zichtbare, verborgen symptomen van de ziekte letten. Tevens moet hij een pedagoog zijn door de patiënt zo goed mogelijk te informeren. Psychologische steun en een grote beschikbaarheid blijven essentiële elementen in de relatie patiënt-arts.

Het is ook belangrijk dat jonge neurologen tijdens hun jaren van assistentschap al aan onderzoek doen, in de fundamentele vorm in het laboratorium, of in de klinisch vorm van bijzondere symptomen of van de doeltreffendheid van de verschillende behandelingen. Het opstellen van registers om de evolutie van patiënten te volgen op basis van het type van behandelingen die ze krijgen, maakt dus volledig deel uit van een klinisch onderzoek en moet worden aangemoedigd.

MS-patiënten kunnen aan het onderzoek bijdragen door deel te nemen aan klinische proeven, door bloedmonsters te laten afnemen, door nieuwe technieken voor beeldvorming van de hersenen op zich te laten toepassen, en door de vastgestelde bijwerkingen van de geneesmiddelen of ongebruikelijke symptomen mee te delen.

Met z’n allen, patiënten, artsen, paramedici en onderzoekers, zullen we dus de ziekte kunnen overwinnen, door ze eerst in remissie te brengen, vervolgens in de kiem te smoren en uiteindelijk de reeds gevormde letsels te herstellen. En laat ons niet voorbijgaan aan de rol van de schenkers, die essentieel is om in het onderzoek vooruitgang te boeken.

Professor Christian SINDIC, voorzitter van de Charcot Stichting

Consulteer de andere artikels