Online gift

Waarschuwing : Stamceltransplantaties

Verschillende ‘bedrijven’ die zich het predicaat ‘medisch’ of ‘wetenschappelijk’ toe-eigenen, benaderen momenteel MS-patiënten om hen te overtuigen van de efficiëntie van ‘stamceltransplantaties’ bij de behandeling van hun ziekte. Deze ‘transplantaties’ gebeuren in het buitenland, in Rusland, India, Israël of landen uit Oost-Europa. Zij raden soms aan om via ‘crowdfunding’ binnen de familie de nodige geldsommen te verzamelen.

Wij benadrukken dat er momenteel nog geen wetenschappelijk onderbouwde toepassing of gevalideerde klinische resultaten zijn voor dit type van behandelingen. Hematopoëtische* stamcellen worden inderdaad in het ziekenhuis met succes gebruikt bij de behandeling van leukemie en lymfomen, en zorgen voor het herstel van de bloedcellen na chemotherapie. Op de andere stamcellen, in het bijzonder de zogeheten ‘mesenchymateuze’ ** stamcellen, wordt intensief onderzoek verricht om bijvoorbeeld de differentiatie ervan tot zenuwcellen op gang te brengen. Momenteel is er echter nog geen erkende en gevestigde klinische toepassing bij menselijke ziekten.

De Charcot Stichting verleent financiële steun aan dit soort onderzoek voor MS in België. Het zou kunnen leiden tot bescherming van de zenuwvezels en remyelinisatie. Deze aanpak moet echter heel precies zijn, de risico’s en voordelen juist inschatten en gevalideerd worden in dierenmodellen van MS.

Hematopoëtische stamcellen of bloedstamcellen zijn multipotente cellen, die in de regel primair in het rode beenmerg voorkomen. Uit deze cellen worden alle bloedcellen gevormd. 

** Mesenchymale stamcellen zijn multipotente stromale cellen die zich kunnen onderscheiden in verschillende celtypes, waaronder osteoblasten (botcellen), chondrocyten (kraakbeencellen), myocyten (spiercellen) en adipocyten (vetcellen die aanleiding geven tot vetweefsel in het merg).