Online gift

Medicatie via een nasale spray

Een voorbeeld van onderzoek met zeer concrete resultaten  is dat is van het team van Prof. Anne des Rieux van de UCLouvain. Samen met Viridiane Gratpain, Yasmine Labrak en Ariane Mwema zoeken zijn naar een manier om MS-medicatie anders toe te dienen in de hoop de levenskwaliteit van de patiënt en de werking van medicatie te verbeteren. Hun antwoord in het kort: een neusspray in plaats van orale medicatie of een inspuiting.

Prof. Anne des Rieux - Louvain Drug Research Institute, UCLouvain: "MS is een ontstekings- en auto-immuunziekte die het centrale zenuwstelsel (CZS) aantast. Daarbij vallen de immuuncellen van de persoon de myelineschede aan. Dit is de isolatielaag van de zenuwen in de hersenen en het ruggenmerg, die noodzakelijk is voor de overbrenging van de zenuwimpuls. De vernietiging van dit omhulsel leidt op termijn tot degeneratie van de neuronen en gaat gepaard met talrijke symptomen, zoals vermoeidheid, pijn, verminderd zicht of urinestoornissen. In verder gevorderde stadia van de ziekte kan de patiënt aan een of meer ledematen verlamd geraken of volledig hulpbehoevend worden. MS is trouwens de voornaamste oorzaak van niet-traumatische handicap bij jongvolwassenen. Bij het begin van de aandoening kunnen herstelprocessen worden waargenomen, maar meestal zijn die ondoeltreffend. Daarom moet worden gezocht naar nieuwe geneesmiddelen die dit omhulsel kunnen heropbouwen. Zo maken veel teams en onderzoekers werk van een beter inzicht in deze ziekte en van het ontwikkelen van behandelingen en therapieën. Er valt echter nog een lange weg af te leggen. Een grote hinderpaal voor de behandeling van MS is namelijk dat er heel weinig geneesmiddelen zijn die tot bij het CZS geraken. Dat wordt tegen schadelijke stoffen beschermd door een fysiologische barrière, de zogenaamde bloed-hersenbarrière, die ook geneesmiddelen tegenhoudt. Het lijkt erop dat meer dan 98% van de nieuwe moleculen die vandaag ontwikkeld worden, niet voorbij deze barrière en dus niet tot bij de hersenen geraken.

Adapted from: https://www.saintlukeskc.org/health-library/understanding-cerebral-angiography and  https://www.sciencesetavenir.fr/sante/alzheimer-un-probleme-d-etancheite-du-cerveau_28646

In het Louvain Drug Research Institute (LDRI) concentreert ons team zich op nieuwe methoden waarmee geneesmiddelen efficiënter naar het CZS kunnen worden gevoerd[1]. De bedoeling is om de ontsteking te verminderen en de beschadigde myelineschede te herstellen. Onze methode bestaat erin een ‘molecule van belang’ (Molecule of Interest, MOI) in een transportmiddel (of vehikel) ter grootte van een nanometer (een miljoenste van een millimeter), een zogeheten nanomedicijn, te plaatsen en dat langs de neus toe te dienen. In het geval van MS is het vehikel om twee redenen belangrijk. Het beschermt immers niet alleen de molecule bij de overbrenging naar de beschadigde zones, maar het richt zich ook op de cellen die aan de basis liggen van de aanmaak van de myelineschede.Toediening langs nasale weg heeft bovendien het grote voordeel dat ze rechtstreeks toegang verschaft tot de hersenen, waardoor de bloed-hersenbarrière omzeild kan worden."
 

De eerste publicaties met de resultaten van dit specifieke onderzoeken worden al verwacht in de komende maanden en kunnen een echte doorbraak betekenen voor medicatie waar de werkbare molecules het liefst zo optimaal mogelijk in de hersenen kunnen worden afgegeven. Het is duidelijk dat dit niet enkel patiënten met MS zou kunnen helpen.

[1] https://uclouvain.be/en/research-institutes/ldri/addb.html