Online gift

De Charcot Fellowship 2020-2024

In 2016 heeft de Charcot Stichting de Charcot Fellowship opgericht, een doctoraatsbeursprogramma voor jonge onderzoekers (jonger dan 30 jaar). Het doel van deze mandaten is het versterken van het onderzoekspotentieel van teams die geïnteresseerd zijn in multiple sclerose in België. Door zich te richten op jonge onderzoekers die naar een doctoraatsthesis over MS wensen af te ronden, streeft het mandaat naar effecten op lange termijn op het onderzoek tegen deze ziekte. De Fellows worden telkens begeleid door een team van ervaren en gerenommeerde onderzoekers. 
2016-2020: Elien GRAJCHEN  (UHasselt)
Promotor Prof. Dr. Jerome Hendriks, Geassocieerd Professor Immunologie en Biochemie, Biomedisch Onderzoeksinstituut, UHasselt.
 
Wat betekent de Charcot Fellowship voor jou concreet?  
De Charcot Fellowship heeft mij de middelen gegeven om gedurende 4 jaar de immunologische mechanismen die ten grondslag liggen aan de ziekteprogressie in MS te onderzoeken. Dergelijke financiering, ter beschikking gesteld door de Charcot Stichting en haar donateurs, is niet alleen cruciaal voor het verder begrijpen van deze auto-immuunziekte, maar heeft mij ook gevormd als onderzoeker. Een goede onderzoeker moet niet enkel analytisch denken en procedures respecteren, maar ook openstaan voor de ideeën rond hem of haar. Een goede onderzoeker is een teamspeler die haar of zijn informatie deelt. De Charcot Fellowship plaatst het jonge talent dan ook heel bewust binnen ervaren teams.
 
Waar sta je met je werk? 
Het afgelopen jaar heb ik twee peer-reviewed wetenschappelijke artikels gepubliceerd die meer duidelijkheid brengen over de rol van het vetmetabolisme in de functie van immuuncellen in MS. Momenteel ben ik nog bezig met het afronden van een derde artikel, alsook met het schrijven van mijn doctoraatsthesis die mijn bevindingen van de voorbije 4 jaar zal samenvatten. Door te publiceren deel je als wetenschapper jouw kennis met andere teams overal ter wereld. Deze uitwisseling zorgt voor een hefboomeffect in het onderzoek en in het vinden van oplossingen.
 
Wat hoop je met je werk te bereiken? 
In de lente van 2021 rond ik mijn 4 jaar af en zal ik, als eerste fellow in dit doctoraatsprogramma, mijn doctoraat verdedigen en dus officieel mijn doctoraatstitel behalen. Voor het zoekspotentieel is dit programma essentieel om de huidige teams te versterken hier in België te versterken. Biomedisch onderzoek is nog steeds mijn grootste passie, dus hier ga ik zeker mee verder. Aangezien MS nog veel geheimen voor ons heeft, is er nog meer dan genoeg te doen voor mij. De vooruitgang die de laatste jaren door het Belgische MS-onderzoek geboekt wordt, is een sterke stimulans voor mij en andere jonge onderzoekers.
 
2018-2022: Lies VAN HOOREBEEK (KU Leuven)
Promotor Prof. An Goris en co-promotor Prof. Dr. Bénédicte Dubois.
 
Wat betekent de Charcot Fellowship voor jou concreet?  
Dankzij de Charcot Fellowship kan ik gedurende vier jaar onderzoek doen naar de rol van een speciale categorie van variatie in ons genetische materiaal, namelijk de somatische varianten, in het ontstaan en het ziekteverloop van MS. In ons onderzoeksteam vertrekken we vanuit vragen die belangrijk zijn voor personen met MS en proberen die door onderzoek op te lossen. We willen zo bijdragen aan meer kennis over MS en daardoor een verbeterde zorg voor de personen met MS. We hebben allemaal onze eigen projecten, maar een verschillende achtergrond, zoals arts, laborant, bio-informaticus of biomedische onderzoeker. We helpen elkaar wanneer verschillende expertises nodig zijn. De Charcot Fellowship geeft me de kans om bij te leren en me verder te ontwikkelen als wetenschapper.
 
Waar sta je met je werk? 
Ik ben nu halverwege mijn fellowship. De laatste maanden werden ook voor mij getekend door de COVID-19 pandemie. We werden verplicht te schuiven in de planning en te focussen op wat mogelijk is via telewerk. Gelukkig leent mijn onderzoek, met een belangrijk onderdeel van bio-informatica-analyses op de computer, zich daar goed toe. Ondertussen hebben we voor het hele team een schema waarin labowerk en telewerk op een veilige manier gecombineerd wordt. We zijn erin geslaagd om vertragingen heel beperkt te houden en bereiden ons voor om de continuïteit van ons onderzoek de komende maanden te kunnen blijven garanderen.
 
Wat hoop je met je werk te bereiken? 
Tekstboeken over genetica schrijven dat ons genetische materiaal onveranderd blijft tijdens heel ons leven. We weten nu dat dat niet zo is en dat er genetische wijzigingen kunnen ontstaan 
tijdens ons leven. Dat is de categorie van variatie in ons genetische materiaal, de somatische varianten, die ik bestudeer. Het idee dat somatische varianten veel voorkomen en grote effecten kunnen hebben, is nog heel vernieuwend. Ik hoop dat ik er kan toe bijdragen dat in de zeer nabije toekomst de tekstboeken herschreven zullen worden en uitleggen hoe somatische varianten een rol spelen in MS. Hopelijk valt met verder onderzoek een MS-puzzelstukje op zijn plaats en komt dit op langere termijn MS-patiënten ten goede.
 

Verder investeren in het onderzoekspotentieel voor MS

2020-2024: De Charcot Stichting heeft in juli 2020 een 3de Fellow  geselecteerd, zijnde Jasper VAN den BOS die zich de volgende 4 jaar zal wijden aan een onderzoeksproject dat de mogelijke remyelinisatie, veroorzaakt door het immuunsysteem, zal bestuderen. De promotor is Prof. Dr. Nathalie Cools en de co-promotor is Dr. Ines Wenz, van het laboratorium voor experimentele hematologie (UZA).