Online gift

Charcot Clinical Fellowship: nieuw onderzoeksinstrument voor MS

Dit jaar heeft de Charcot Stichting voor het eerst een halftijdse beurs voor klinisch onderzoek uitgegeven (Charcot Clinical fellowship), met een looptijd van 2 jaar en een bedrag van € 25.000/jaar. Met deze beurs kan een jonge neuroloog of klinische arts naast zijn of haar taken die verband houden met dagelijkse zorg en klinische routine, ook cohortanalyses van patiënten uitvoeren, hun evolutie op middellange en lange termijn monitoren op basis van de behandelingen die ze krijgen, langetermijnwijzigingen in de beeldvorming van de hersenen bekijken, de doeltreffendheid van nieuwe geneesmiddelen opvolgen enzovoort.

Met deze beurs is het dus mogelijk om dieper in te gaan op specifieke klinische onderwerpen die niet aan bod komen bij de routinetaken en het vaak uitputtende werk in ziekenhuizen.

Dankzij onze donateurs en sponsors kunnen we jonge onderzoekers op deze manier een kans geven om zich op wetenschappelijk en klinisch vlak verder te ontwikkelen

Dankzij onze donateurs en sponsors kunnen we jonge onderzoekers op deze manier een kans geven om zich op wetenschappelijk en klinisch vlak verder te ontwikkelen, hun energie en enthousiasme te wijden aan onderzoek naar MS, en patiënten op lange termijn op te volgen.

Het is van essentieel belang dat de resultaten van zowel fundamenteel als klinisch onderzoek worden gepubliceerd om de medische en neurologische gemeenschap ervan op de hoogte te brengen. Zelfs negatieve resultaten zijn de moeite waard om bekend te maken, om erachter te komen welke koers moet worden uitgezet en om creatieve gesprekken te kunnen voeren over de redenen waarom een mislukking altijd tot de mogelijkheden behoort. Dit is een noodzaak en ethische plicht voor het verspreiden van kennis op het lange pad richting meer doeltreffende behandelingen voor deze ziekte, die nog steeds niet kan worden genezen.

De eerste Charcot Clinical Fellowship wordt toegekend aan Dr. Anna-Victoria De Keersmaecker, UZ Antwerpen. Haar onderzoek zal worden begeleid door Prof. Patrick Cras en Dr. Barbara Willekens.