Online gift

Een holistische benadering van MS

Dankzij de vrijgevigheid en de permanente steun van haar schenkers kon de Charcot Stichting in 2018 haar subsidies aan het MS-onderzoek verhogen van 200.000 tot 300.000 €. Zeven onderzoeksteams kregen op die manier financiële middelen voor hun fundamenteel onderzoek. Dat onderzoek richt zich niet alleen op het immuunsysteem en de initiële ontregeling ervan, maar ook op de biomarkers waarmee de activiteit van de ziekte gemeten kan worden, op de cellen die aan de basis liggen van de vernietiging van de myelineschede en op hun regeneratievermogen.

In juni 2018 zal ook het 2e « Charcot Fellowship » (doctoraatsbeurs) van de Stichting worden toegekend aan een jonge wetenschapper die in het kader van een doctoraatsthesis onderzoek wil starten naar ontstekingsziekten van het zenuwstelsel. Onze Stichting wil niet enkel ervaren onderzoeksteams steunen, maar ook aan jonge wetenschappers de kans geven om onze kennis te verbeteren door middel van een onderzoek gespreid over 4 jaar.

Wij willen ook nauw in contact blijven staan met hen die aan deze aandoening lijden en er dagelijks tegen vechten. In die strijd kunnen lichaamsbeweging en sport een essentiële rol spelen zoals u kan lezen in een uitgebreid artikel van Dr Olivier Bouquiaux. Hij wijst terecht op het risico van fysieke deconditionering en atrofie van de spieren als die niet of amper worden gebruikt. Hij toont aan dat blijvende lichaamsbeweging van kapitaal belang is, en dat vanaf het beginstadium van de ziekte. Hij verduidelijkt welke oefeningen aangewezen zijn afhankelijk van het niveau van de handicap, ook wanneer de patiënt niet meer zelfstandig kan stappen. Het is van cruciaal belang dat de MS- patiënt een fysieke activiteit kan blijven uitoefenen. Zo’n inspanning is ook uiterst belangrijk om te vermijden dat deze ziekte gepaard gaat met andere aandoeningen zoals overgewicht, diabetes van type 2 en hart-vaatcomplicaties.

Onze Stichting vraagt dus een holistische, of alles omvattende benadering van de patiënt en de ziekte, van het meest fundamentele onderzoek in laboratoria tot praktische klinische toepassingen - met de grootst mogelijke precisie, maar altijd steunend op een strikte methodologie en een wetenschappelijke aanpak.

Professor Christian Sindic