Online gift

De ziekte symptomen en behandelingen

Multiple sclerose (MS) is de meest voorkomende neurologische aandoening bij jongvolwassenen en resulteert vaak in een handicap. Ze behoort tot de immuniteitsziekten, die als bijzondere eigenschap hebben dat het organisme zijn eigen weefsels aantast. Bij MS wordt het centrale zenuwstelsel aangetast. Op de aangetaste plaatsen ontstaan hierdoor verharde plekken.

Actualiteiten

29.05.20

MS-patiënten en de versoepeling van de lockdown

In het kader van de nieuwe situatie die ontstaat zijn door het begin de versoepeling van de lockdown voor de bevolking, volgt de Charcot Stichting de aanbevelingen van de Belgische Studiegroep voor Multiple Sclerose en wenst zij haar mening en advies mee te delen in de aanbevelingen specifiek voor patiënten die lijden aan multiple sclerose.

In het kort, de preventieve maatregelen voor de algemene bevolking (https://www.info-coronavirus.be/nl/ ) zijn van toepassing op patiënten met multiple sclerose, des te meer als zij worden behandeld met medicatie die inwerkt op het immuunsysteem. 

Voor de meeste personen met MS die tewerkgesteld zijn is er op basis van de diagnose MS of de medicatie die voor MS ingenomen wordt, geen reden om niet te blijven werken of het werk niet te hervatten. Vanuit de wetenschap dat we nog verschillende maanden zullen moeten omgaan met de huidige of de zich stilaan herstellende situatie is het belangrijk een goed evenwicht te vinden tussen de risico’s en de voordelen van verderzetting/hervatting van werk en behandeling.

Aldus geldt volgend advies:

  1. Werk indien mogelijk en zoveel mogelijk van thuis uit. Groepeer de activiteiten die aanwezigheid op de werkplek vereisen, zodat je aanwezigheid op de werkvloer beperkt wordt.
  2. Respecteer een afstand van >1.5 meter tov andere personen. Gebruik een mondmasker indien dit niet mogelijk is.
  3. Was de handen regelmatig en grondig. Geef geen hand.
  4. Gebruik afhankelijk van de situatie een mondmasker.
  5. Bespreek uw MS behandeling met uw neuroloog, zeker indien deze gestopt werd of indien de start ervan uitgesteld werd. Overigens blijft het algemeen advies van de Medische Adviesraad dd 11-03-2020 van toepassing, maar uiteraard neemt uw neuroloog uw persoonlijke situatie in overweging bij het verstrekken van een advies.
29.04.20

Hoedje af

De helden van vandaag zijn het verplegend personeel, de onzichtbare handen in de logistiek, de post, de afvalophalers ..... en niet te vergeten de wetenschappers.  De taak van deze laatste is het vinden van antwoorden hoe we de huidige crisis nu en morgen moeten aanpakken.

MS-patiënten staan op de risicolijst en zij dienen, net als de rest van de bevolking de richtlijnen ter harte te nemen, zij het niet nog meer.

De Charcot Stichting blijft bereikbaar voor uw vragen en deelt deze voor de juiste expertise met onze neurologen. Onze inzamelacties blijven doorgaan want ook morgen blijft het onderzoek essentieel voor het vinden van nieuwe behandelingen, betere detectie en preventie. 

De Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen (BFFS), waarvan de Charcot Stichting lid is, staat in de frontlinie om het land uit de crisis te helpen die door de COVID-19-epidemie is veroorzaakt. Of ze nu wel of niet actief zijn in de onderzoeks- en gezondheidssector dragen de stichtingen met hun activiteiten ten gunste van het algemeen belang bij aan het verzachten van de gevolgen van de gezondheids-, economische en sociale crisis.

Doe een gift

Start mijn eigen actie

Steun een bestaande actie

20 km door Brussel Loop of sponsor

Schenk via uw testament

Laureaten van het Charcot Fonds 2020

Alle laureaten

Subsidie

€60.000/ 2 jaar

Prof. Jerome Hendriks, Dr. Mansour Haidar en Prof. Noam Zelcer

Het project

Verstoorde lipofagie verandert schuimende macrofagen tot een ziektebevorderend fenotype bij progressieve MS
UHasselt, Biomedical Research Institute
Beschrijving van het project

Subsidie

€45.000/ 2 jaar

Prof. Veerle Somers en Dr. Judith Fraussen

Het project

Validatie van immuunverouderde B-cellen als doelwit voor nieuwe behandeling voor MS
UHasselt, Biomedical Research Institute
Beschrijving van het project

Subsidie

€50.000/ 2 jaar

Prof. Niels Hellings en Prof. Laurent Gillet

Het project

Epstein-Barr-virus en multiple sclerose: nieuwe streken van een oude vos. Levert inprenting van inflammatoire monocyten een antwoord op?
UHasselt, Biomedical Research Institute en Université de Liège
Beschrijving van het project

Subsidie

€60.000/ 2 jaar

Prof. Vincent van Pesch, Dr. M. Alhouayek, Prof. G. Muccioli en Dr. L. D’auria

Het project

Lipiden en microRNA van extracellulaire vesikels in multiple sclerose: ontcijferen van de pathofysiologie op zoek naar nieuwe therapeutische pistes
UCLouvain
Beschrijving van het project

Subsidie

€47.500/ 2 jaar

Dr. Bieke Broux

Het project

Activatie van inflammasomen in T-lymfocyten: een nieuwe factor in de complexe immuunrespons bij multiple-sclerosepatiënten
UHasselt
Beschrijving van het project

Subsidie

€39.235

Prof. Jeroen Van Schependom

Het project

Toepassing van transcraniële wisselstroomstimulatie om remyelinisatie te verbeteren
Vrije Universiteit Brussel
Beschrijving van het project

Subsidie

€51.590

Prof. Tom vanden Berghe

Het project

Therapeutisch onderzoek van de belangrijkste inhibitoren van ferroptose bij MS
UAntwerpen/UGent
Beschrijving van het project

Subsidie

€30.000

Dr. Elisabeth Piccart en Dr. Tim Vanmierlo

Het project

Stimuleren van de myelineproductie in humane pluripotente stamcel-afgeleide oligodendrocyten
UHasselt
Beschrijving van het project

Subsidie

€62.013/ 2 jaar

Prof. Peter Feys

Het project

Impliciete en expliciete leerstrategieën ter verbetering van de uitvoering van een mobiliteitsgerelateerde dubbele cognitieve-motorische taak bij MS-patiënten
UHasselt
Beschrijving van het project

Subsidie

€50.000/ 2 jaar

Prof. Roosmarijn Vandenbroucke

Het project

Ontcijferen van de rol van de extracellulaire vesikels (EV’s) bij multiple sclerose
UGent
Beschrijving van het project

Laatste Nieuwsbrief

Twee keer per jaar geeft de Charcot Stichting een Nieuwsbrief uit dat een objectieve weergave wil vormen van het onderzoek en de recente verworvenheden in Multiple Sclerose op zowel het gebied van onze kennis van de ziekte als van de nieuwe behandelingen die worden onderzocht.

APRIL 2020