Online gift

Terug

Elien GRAJCHEN

UHasselt
De eerste Fellow is Mw.  Elien GRAJCHEN  (UHasselt), met als promotor Prof. dr. Jerome HENDRIKS, Geassocieerde Professor Immunologie en Biochemistrie, Biomedisch Onderzoeksinstituut, Universiteit Hasselt. De keuze voor Mej. GRAJCHEN bevestigt het momentum dat UHasselt voor het moment bezit in haar onderzoeksteam en is inspirerend naar de jeugd in hun keuze voor een wetenschappelijke studie of carrière.
De interventie van de het onderzoek van Elien Grajchen
De onderzoeksgroep van prof Hendriks bestudeert de betrokkenheid van vetten zoals cholesterol en vetzuren bij het ziekteproces van multiple sclerose (MS). Hoge niveaus van cholesterol kunnen een schadelijk effect hebben en leiden tot hart- en vaatziekten. Cholesterol is tevens een essentiële component van cellen, reguleert de functie van immuuncellen en zorgt voor een goede werking van onze hersenen. Veranderingen in de cholesterol aanmaak en afbraak kunnen dan ook zorgen voor een verstoorde werking van het immuunsyteem en hersenenfunctie. In MS dringen immuuncellen de hersenen binnen en breken vervolgens de myeline af. Dit myeline is een isolerende laag rond zenuwuitlopers die belangrijk is voor een goede zenuwgeleiding. Zonder dit myeline kan er geen communicatie van de hersenen met de spieren plaatsvinden en treden er verlammingsverschijnselen op. de myeline bestaat grotendeels uit vetten zoals cholesterol en vetzuren. Enerzijds krijgen immuuncellen tijdens myeline afbraak grote hoeveelheden vetten te verwerken, anderzijds is het opruimen van beschadigd myeline en aanmaak van vetten door hersencellen belangrijk voor herstel van letsels. De groep van prof Hendriks tracht het gevolg van myeline opname voor de immuuncelfunctie en de betrokkenheid van het cholesterol en vetzuur metabolisme bij het herstel van myeline te ontrafelen. Op deze manier kunnen er targets geïdentificeerd worden voor de ontwikkeling van nieuwe, betere therapieën die myeline afbraak voorkomen en herstel bevorderen.
 
Het doel van haar onderzoek.
Recent werd er door de onderzoeksgroep aangetoond dat het myeline cholesterol- en vetzuursensoren activeert in immuuncellen. Deze immuuncellen krijgen vervolgens herstel bevorderende eigenschappen. Echter, de grote hoeveelheden vetten die de immuuncellen te verwerken krijgen lijken dit proces te verstoren. Het is nog onduidelijk welke processen precies geactiveerd en verstoord worden tijdens de opname van myeline. Tevens namen de onderzoekers een verstoord cholesterolmetabolisme waar in het bloed van mensen met MS. Deze verstoringen leiden tot een verhoogde activiteit van immuuncellen en kunnen zo de ziekteprogressie versnellen.
 
In het project gefinancierd door de Charcot stichting zullen de onderliggende mechanismen geïdentificeerd worden en zal bekeken worden hoe deze beïnvloed kunnen worden om herstel van hersenletsels te bewerkstelligen.  Lees hier het interview.