Online gift

Help ons Doe een gift of een legaat

Prof. Dr. Peter Ponsaerts en Dr. Debbie Le Blon

Toepassing van menselijke hersenorganoïden in 3D ter beoordeling van de daadkracht van interleukine 13 om schadelijke immuunreacties van microglia en macrofagen te blokkeren.

Subsidie

30.000 € / 2 jaar
Laboratory of Experimental Hematology - UAntwerpen
Multiple sclerose (MS) is een chronische auto-immuunziekte van het centrale zenuwstelsel waarbij myelineverlies, dat uiteindelijk leidt tot neurodegeneratie, wordt veroorzaakt door infiltratie van diverse immuuncellen. De eerstelijns immuunreactie omvat microglia, afkomstig van de hersenen zelf, en macrofagen, afkomstig van het bloed. De voorbije 6 jaar onderzochten wij of immuunmodulatie van microglia en/of macrofagen door het cytokine interleukine 13 (IL13), om te een remmend effect kan hebben op de voortgang van de ziekte. Uit preklinische studies op een MS-model bij de muis is gebleken dat de plaatselijke toediening van IL13 leidt tot minder verlies van myeline en myelineproducerende cellen. De volgende stap zal er nu in bestaan de daadkracht van IL13 aan te tonen op menselijk hersenweefsel dat op basis van stamcellen in het laboratorium wordt gekweekt. 

het project

Multiple sclerose (MS) is een chronische auto-immuunziekte van het centrale zenuwstelsel (CZS), waarbij de infiltratie van mononucleaire cellen wordt gezien als een hoofdfactor van demyelinisatie, gliose, axonale laesies en neuronaal functieverlies.  Wij hebben de vorige zes jaren onderzocht of immuunmodulatie met interleukine (IL) 13 de voortgang van de ziekte kan afremmen. Onze preklinische studies uitgevoerd op het cuprizone-geïnduceerde inflammatie-/demyelinisatiemodel bij de muis hebben het principe aangetoond, maar momenteel weten we nog niet of menselijke microglia en macrofagen even gevoelig zijn voor IL13 in een pro-inflammatoire MS-omgeving. Aan de hand van 3D-celculturen afkomstig van menselijke pluripotente stamcellen willen wij bijkomende preklinische argumenten aanreiken voor het gebruik van IL13 als nieuwe aanpak van MS in een gevorderd stadium.