Online gift

Help ons Doe een gift of een legaat

Dr. Inna Afonina en Prof. Rudi Beyaert

Karakterisering van Interleukin-33 (IL-33) als een potentieel therapeutisch doelwit bij multiple sclerose.

Subsidie

47.424 € / 2 jaar
VIB-UGent Center for Inflammation Research

Multiple sclerose (MS) is een ziekte van het centrale zenuwstelsel, waarbij neurodegeneratie en ontsteking hersenschade veroorzaken. Sommige van de beschikbare gegevens suggereren dat interleukine-33 (IL-33), een intercellulair boodschappermolecuul dat ontsteking induceert, een pathogene rol heeft in MS ontwikkeling. In dit project willen we de rol van IL-33 in verschillende fasen van MS duidelijk definiëren. We zullen ook onderzoeken of IL-33-signalering demyelinatie beïnvloedt, een ander kenmerk van MS dat tot de dood van zenuwcellen leidt. Er is een grote onvervulde medische behoefte aan nieuwe therapeutische strategieën om de myelinisatie bij MS-patiënten te verbeteren. Onze finale doelstelling is dan ook om het therapeutische effect van een nieuwe IL-33-blokker die we hebben ontwikkeld te testen in preklinische muismodellen van MS.

Het project zal de pathologische rol van interleukine-33 in MS bestuderen en het therapeutisch effect van een nieuwe IL-33 remmer analyseren in preklinische muismodellen van MS.