Online gift

Help ons Doe een gift of een legaat

Prof. An Goris, Prof. Dr Bénédicte Dubois en Dhr Dries De Wit

Epstein-Barr virus reactiviteit in een goed gekarakteriseerde longitudinale MS-patiëntencohorte

Subsidie

€ 40.000 /2 jaar
KULeuven - Laboratory for Neuroimmunology - KULeuven Brain Institute

Met steun van de Fonds Jean et Marie Henkens-Lecloux, managed by FRB

Recent werd een duidelijk verband aangetoond tussen het ontstaan van Multiple Sclerose (MS) en het virus dat klierkoorts veroorzaakt (Epstein-Barr Virus, EBV). Het is echter nog niet duidelijk of het virus ook een rol speelt tijdens het verloop van de ziekte. Om dit verder te onderzoeken zullen wij onze goed gekarakteriseerde en longitudinale MS-patiëntencohorte gebruiken om EBV-(kruis)reactiviteit in bloed en hersenvocht te correleren met de langetermijnevolutie, zoals met de toename van invaliditeit. We verwachten dat deze studie zal helpen om resultaten van eerder moleculair en dieronderzoek te vertalen naar klinische bevindingen die de opvolging en behandeling van personen met MS kunnen beïnvloeden.