Online gift

Help ons Doe een gift of een legaat

Dr Jana Van Broeckhoven en Prof. Niels Hellings

TIMP-1 peptidetherapie voor het stimuleren van de remyelinisatie bij multiple sclerose

Subsidie

€ 61.000 / 2 jaar
UHasselt

Met steun van Fonds Jean et Marie Henkens-Lecloux, managed by FRB

Bij multiple sclerose (MS) wordt de myelineschede afgebroken door het eigen immuunsysteem. Naarmate de ziekte verergert, wordt het herstel van de beschadigde myeline zwaar belemmerd. Het mislukken van dit remyelinisatieproces is toe te schrijven aan het feit dat precursorcellen niet kunnen rijpen tot myelineproducerende oligodendrocyten. Ondanks de duidelijke nood aan herstelbevorderende therapieën zijn er momenteel geen behandelingsopties die de remyelinisatie rechtstreeks stimuleren.

Onze onderzoeksgroep stelde vooraf vast dat TIMP-1, een weefselremmer van metalloproteïnasen, een cruciale rol speelt in de rijping van de precursorcellen tot myelineproducerende oligodendrocyten. Daarom willen we met dit project een beter inzicht verwerven in het TIMP-1-geïnduceerde remyelinisatieproces en daarnaast onderzoeken of het kan worden gebruikt als een therapeutische strategie om de remyelinisatie bij MS te stimuleren.