Online gift

Charcot Fellowship: eerste editie 2016-2020

Trouw aan haar missie van openbaar nut op het gebied van het fundamentele en translationele onderzoek start de Charcot Stichting nu ook een doctoraatsprogramma voor jonge vorsers (jonger dan 30 jaar), die door middel van een doctoraatsthesis van 4 jaar willen bijdragen aan de vooruitgang in de strijd tegen Multiple Sclerose.

Een eerste beurs werd uitgereikt in het academisch jaar 2016-2017 aan Elien Grajchen die op 11 oktober 2016 het onderzoeksteam van Prof. Jerome Hendriks (UHasselt) zal vervoegen. De bedoeling is duidelijk om jonge universitairen aan te moedigen om zich op lange termijn aan het MS-onderzoek te wijden en zo het wetenschappelijk researchpotentieel naar de toekomst toe te verstevigen.Dit is een primeur voor het MS-onderzoek in België. Foto : Charcot Fellowship 2016-2020. Dr. Jeroen Bogie (co-promotor), Fellow Elien Grajchen, Prof. Jerome Hendriks (promotor) – UHasselt.

De eerste Fellow is Mw.  Elien GRAJCHEN  (UHasselt), met als promotor Prof. dr. Jerome HENDRIKS, Geassocieerde Professor Immunologie en Biochemistrie, Biomedisch Onderzoeksinstituut, Universiteit Hasselt. De keuze voor Mej. GRAJCHEN bevestigt het momentum dat UHasselt voor het moment bezit in haar onderzoeksteam en is inspirerend naar de jeugd in hun keuze voor een wetenschappelijke studie of carrière.

11.10.16