Online gift

Actualiteiten

Persverklaring

Het Wetenschappelijk Comité van de Charcot stichting wenst zijn terughoudendheid uit te drukken in verband met het interview met prof. Saint-Remy in de krant ‘l’Echo’ met als titel: ‘Multiple sclerose: aan de vooravond van het mirakel’.

We denken dat het erg voorbarig is om op dergelijk optimistische wijze het resultaat aan te kondigen van een klinische studie die nog niet begonnen is. Ook is het te vroeg om een boodschap van hoop en succes te verspreiden voor de behandeling van een ziekte die zo complex en heterogeen is als multiple sclerose. De nieuwe immunotherapie waarvan sprake in het artikel, is zeker interessant. Nochtans heeft deze zijn nut tot nu toe enkel bewezen in proefdieren, meer bepaald in een experimenteel model dat beperkingen vertoont ten opzichte van de ziektekenmerken in de mens. In het verleden zijn sommige behandelingen, die nuttig waren in dit diermodel, niet doeltreffend gebleken bij de mens, en soms zelfs schadelijk bij personen met MS. De oorzaken en mechanismen van de ziekte bij de mens zijn nog te slecht gekend om met zekerheid het nut van een nieuwe behandeling af te leiden uit de resultaten in het diermodel.

Nieuwe behandelingsstrategieën dienen streng en voorzichtig onderzocht te worden. Hierbij moet genuanceerde en verantwoordelijke informatie verspreid worden, zodat bij de personen met MS noch valse hoop, noch een gevoel van opgeven worden opgewekt.

Voor de Charcot Stichting

Prof Christian Sindic, voorzitter