Online gift

Help ons Doe een gift of een legaat

Prof. Dr. Nathalie Cools

Gerichte tolerantie bij multiple sclerose: ontwikkeling van transgene T-celreceptor gemodificeerde regulerendeT-lymfocyten die het myelinebasiseiwit herkennen

Subsidie

59.005 €
Laboratorium voor Experimentele Hematologie- UAntwerpen
«Het sturen van de autotolerantie met celtherapie.  Kunnen wij het ontregelde immuunsysteem bij MS bijsturen dankzij regulerende T-lymfocyten (Tregs)

Het gebruik van cellen vormt een aantrekkelijke en vernieuwende therapie die aan belang wint. Vandaag worden celtherapieën ook geëvalueerd voor de behandeling van auto-immuunziekten zoals diabetes type 1, reumatoïde artritis en multiple sclerose (MS). De regulerende T-lymfocyten (Tregs) zijn T-cellen die een rol spelen in de regulering of onderdrukking van andere cellen van het immuunsysteem. Bijgevolg bieden Tregs de mogelijkheid om zich te richten op de cellen die potentieel betrokken zijn bij het ontstaan en de voortgang van een auto-immuunziekte. In dit project willen wij de klinische toepassing van Tregs in de auto-immuniteit bevorderen. Daartoe hebben wij een protocol vast gelegd voor het genereren van Tregs, die de expressie zijn van een transgene T-celreceptor (TCR) die het myelinebasiseiwit (MBP) herkent en die kunnen worden toegepast bij MS.

het project

De regulerende T-lymfocyten (Tregs) vormen een subpopulatie van T-lymfocyten die het immuunsysteem moduleren, de tolerantie voor auto-antigenen in stand houden en auto-immuniteit voorkomen. Naast het direct onderdrukken van de immuunactivering oefenen de Tregs hun immunosuppressieve functies onrechtstreeks uit via hun interactie met de antigeen-presenterende cellen (APC), zoals de dendritische cellen (DC). Celtherapieën op basis van Tregs worden klinisch getest, en uit nieuwe gegevens blijkt dat de toediening van antigeen-specifieke Tregs de potentie en specificiteit van de behandeling met Tregs aanzienlijk verhoogt. Bijgevolg willen wij hier «designer» Tregs ontwikkelen die de expressie zijn van een transgene T-celreceptor (TCR) die het myelinebasiseiwit (MBP) herkent. Wij verwachten een versterkte interactie van de Tregs met de DC’s die de expressie zijn van het antigen van het MBP afhankelijk van het major histocompatibiliteitscomplex (MHC), en willen zo uiteindelijk de auto-immuniteit onder controle houden.