Online gift

200 onderzoekers en 6 000 000 euro voor het MS-onderzoek

Al 30 jaar zamelt het Charcot Stichting fondsen in voor, en investeert zij in het wetenschappelijk onderzoek naar MS. Op 19 januari 2017 ontvingen Belgische onderzoeksteams meer dan 200 000 euro voor innnoverend onderzoek in de strijd tegen Multiple Sclerose. Met dit bedrag, afkomstig van donateurs, komt de teller van de ondersteuning aan het onderzoek door de Charcot Stichting op 6 miljoen euro te staan.

Trouw aan haar missie van openbaar nut op het gebied van het fundamentele en translationele onderzoek ondersteunde de Charcot Stichting reeds 200 onderzoekers en / of onderzoeksteams van 27 prominente universitaire laboratoria*. Door hun innovatieve aanpak willen deze mannen en vrouwen bijdragen aan de vooruitgang in het onderzoek naar Multiple Sclerose.

Dit jaar bestaat de Charcot Stichting 30 jaar en bevestigt zij opnieuw door de kwaliteit van de laureaten 2017 en de kwaliteit van de onderzoeken haar unieke rol als financierder van essentieel wetenschappelijk onderzoek Multiple Sclerose in België. In België leiden meer dan 12 000 personen aan deze tot nu toe ongeneesbare neurologische aandoening.

Naar de laureaten 2017

Jury van het Charcot Fonds 2017

  • Voor de Charcot Stichting: Prof. Christian Sindic (Voorzitter)
  • Voor de Belgische Studiegroep voor MS: Dr. Pierrette Seeldrayers (Voorzitster), Prof. Alex Michotte (VUB) , Dr Danny Decoo (AZ Alma).
  • Voor de Belgische Vereniging voor Neurologie: Prof. Alain Maertens de Noordhout (Secretaris generaal), Prof. Jacques De Keyser (UZ Brussel), Dr. Guy Laureys (UZ Gent)

*Laboratory of Experimental Hematology – U Antwerpen, Biolmaging Laboratory – U Antwerpen, In Vivo Cellular and Molecular Imaging Center – VUB, BIOMED – U Hasselt, Laboratorium voor Neuroimmunologie – KULeuven, GIGA Neurosciences – Université de Liège, Center for neurosciences – VUB, Nationaal Multiple Sclerose Centrum – Melsbroek, Departement Moleculair Biomedisch onderzoek- VIB/UGent, UZ Brussel, Groupe Belge d’Etude de la SEP, Service de Neurologie – UCL St Luc, Institute of Cellular Pathology – UCL, FASC Unit – VUB, Unité de pathogénie microbienne – UCL, Unité de médecine expérimentale – UCL, REVAL – U Hasselt, Rega Institute for Medical Research – KUL, Dienst Hematologie – U Antwerpen, Centre de Neurobiologie Cellullaire et Moléculaire – Université de Liège, Departement gezondheidszorg – provinciale Hogeschool Limburg, Institut Christian De Duve de pathologie cellulaire – UCL, Farmaceitische Biotechnologie en Moleculaire Biologie – VUB, Center for Transgene Technology and gene therapy – KUL, Faculteit Bewegings-en Revalidatiewetenschappen – KUL, Dr Willems Instituut –  U Hasselt, Neuroanatomy Laboratory – Université de Liège

Foto 1: Prof Christian Sindic, Voorzitter van de Charcot Stichting met Dr. Anne des Rieux
Foto 2:  Prof. Christian Sindic met Dr. Miguel D'Haeselaer
Foto 3: Voorzitter van de Charcot Stichting Prof. Christian Sindic met oud-laureaten Prof. Gilain Opdenakker en Prof. Thomas Michiels
Foto 4: De Charcot Stichting Raad van Bestuur en de laureaten van het Charcot Fonds 2017
Foto 5: Happy Birthday Charcot Stichting
Foto 6: Voorzitter van de Charcot Stichting Prof. Christian Sindic en het team van mevrouw Adline Richon en Prof. Laurence Ris
Foto 7: Prof. Natalie Cools, Prof. Christian Sindic en Dr. Bieke Broux
Foto 8: Prof. Peter Vandenabeele
Foto 9: Dr. Guy Laureys
 
20.01.17