Online gift

Al 30 jaar op de barricade in de strijd tegen MS

Sinds haar oprichting ondersteunde de Charcot Stichting meer dan 200 onderzoekers voor een totaal bedrag van 6 miljoen euro, wat neerkomt op 132 onderzoeksprojecten in 27 universitaire laboratoria aan alle universiteiten van het land. Zij voerde ook met succes klinische onderzoeken uit op drie nieuwe molecules - Mitoxantrone, Pixantrone en Inosine - waardoor de mechanismen van de ziekte duidelijker werden en Mitoxantrone nu gebruikt kan worden bij de behandeling van multiple sclerose.

In die 30 jaar is dus enorme vooruitgang geboekt. We kunnen nu veel vlugger een diagnose stellen en we kunnen met vroege behandelingen starten die almaar doeltreffender worden . Belgische onderzoekers droegen hun steentje bij op het vlak van genetica, immunologie, analyse van de cerebrospinale vloeistof en beeldvorming, en door mee te werken aan alle belangrijke klinische proeven van de afgelopen 20 jaar.

Elk jaar worden aan de jury van de Charcot Stichting bijna 20 onderzoeksprojecten van hoge kwaliteit voorgelegd, wat getuigt van het dynamisme en de motivatie van onze onderzoekers. Gezien ons krappe budget kunnen wij evenwel slechts 5 of 6 van deze projecten steunen. Daarom is de inbreng van onze schenkers en onze mecenassen zo belangrijk. Deze teams van onderzoekers hebben concrete en onbetwistbare resultaten bekendgemaakt, of zullen dat binnenkort doen, met nieuwe therapeutische vooruitzichten.

Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek is een nauwgezette en hoogstaande discipline, een duurloop en geen sprint die mikt op gedeeltelijke en voorlopige resultaten. Wij danken u voor uw trouwe steun in onze aanhoudende strijd tegen multiple sclerose, met name tegen de progressieve vorm van de ziekte, en in onze zoektocht naar de exacte oorzaken, de moleculaire mechanismen en de mogelijkheden tot genezing van bestaande letsels.

Professor Christian SINDIC, Voorzitter

01.08.17